Розгляд дисертаційної роботи асистента Марченка Олександра Анатолійовича на розширеному засіданні трьох кафедр

23 грудня 2019 року в ауд. 220 на розширеному засіданні кафедр будівельних машин, машин і обладнання технологічних процесів та основ професійного навчання була заслухана дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук “Обґрунтування параметрів машин з абразивними робочими органами для будівельно-монтажних робіт”, яку виконав асистент кафедри будівельних машин Марченко Олександр Анатолійович під науковим керівництвом д.т.н., професора Абрашкевича Юрія Давидовича.

В доповіді асистент Марченко Олександр Анатолійович обґрунтував актуальність теми, виклав структуру, основні наукові положення, наукову і практичну цінність роботи, загальні висновки. Запитання задавали завідувач кафедри машин і обладнання технологічних процесів професор Назаренко Іван Іванович, професор Яковенко Валерій Борисович, професор Сукач Михайло Кузьмич та інші. На всі запитання здобувач надав ґрунтовні відповіді. В свою чергу науковий керівник професор Абрашкевич Юрій Давидович позитивно охарактеризував дисертаційну роботу, актуальність теми, а також професійні навички здобувача щодо проведення наукових досліджень.

Завідувач кафедри будівельних машин професор Пелевін Леонід Євгенійович, завідувач кафедри основ професійного навчання доцент Почка Костянтин Іванович, доцент Мачишин Григорій Миколайович, доцент Паламарчук Дмитро Анатолійович відзначили наукову і практичну цінність роботи, широке висвітлення роботи в друкованих працях, актуальність обраної тематики дослідження.

Завідувач кафедри будівельних машин
професор Пелевін Леонід Євгенійович