Наука в КНУБА

Місія науковців КНУБА – підвищення якості архітектурних рішень,створення ефективних будівельних конструкцій,удосконалення технологій,організації, економіки та управління будівництвом на всіх етапах і в різних умовах, розробка ресурсозберігаючих технологій,охорона праці та навколишнього середовища .

Історія організації наукових підрозділів у КНУБА починається з 1935р. У цьому році був створений науково-дослідний сектор інституту. Розвиток університетської науки є логічним продовженням значних наукових надбань попередніх поколінь науковців. Сьогодні,за обсягом виконання науково-дослідних робіт, Університет посідає провідне місце серед закладів вищої освіти будівельного профілю. Щороку виконується понад 140 актуальних науково-дослідних робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок на суму близько 15 млн. гривень.

У рамках міжнародної тежнічної допомоги між Європейським банком реконструкції та розвитку, Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» та фірмою «NOVARKA» виконані роботи із впровадження у виробництво шлаколужних цементів,гармонізації нормативних вимог ДБН України і Єврокоду. Проведена перевірка і розробка документації для випробувань буроін’єкційних  паль в Промисловій Зоні (Транспортній Зоні).

Разом з Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобиль АЕС» фахівцями КНУБА розроблено рецептури програм відбору кінцевого продукту рідких радіоактивних відходів.

Науковцями Університету виконувались науково-дослідні роботи, пов’язані з реконструкцією стадіону НСК «Олімпійський» та Національного Банку України в Києві,будівництвом стартового комплексу космодрому «Cyclone 4» в Бразилії, контракти на замовлення Чунцинського НДІ будівництва та Академії аерокосмічних технологій (КНР).

Науковці Університету беруть участь у програмі європейської співдружності : HORIZONT 2020, в Грантах європейської співдружності: CONSTActionTU 1301; CONSTActionTU 1404; SARCOS CONSTActionCAI 5202; VALMINARTS i REMINE, CONSTActionFP 1407.

Велику увагу науковці КНУБА приділяють розробці нових Державних будівельних норм та внесенню зміни в ДБН України згідно нормативних вимог ЄВРОКОДУ.

Управління  науковою роботою Університету здійснює

Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку 

     КОВАЛЬЧУК

Олександр Юрійович 

КОНТАКТИ :
тел. (044) 248-30-31

e-mail: kovalchuk.oyu@gmail.com

 

СТРУКТУРА НАУКИ  КНУБА