Науково-дослідна робота студентів

Науково – дослідна робота виконується структурними підрозділами КНУБА з залученням студентів , а також партнерських організацій. Кожен з наукових підрозділів відзначається власним науковим індивідуальним науковим почерком.

Місією в науково-дослідній та інноваційній роботі студентів є формування особистості майбутнього вченого та фахівця високої кваліфікації, який відповідає потребам економіки і суспільства.

 НДР студентів забезпечується в таких формах:

  • науково-дослідна робота, що включена до навчального процесу;
  • участь у виконанні робіт за грантами;
  • участь у наукових конференціях,конкурсах,олімпіадах;
  • участь у винахідницькій діяльності;
  • відображення результатів досліджень студентів у наукових виданнях.

Студенти залучаються до участі у науково-дослідній діяльності наукових шкіл Університету, що дозволяє їм працювати з провідними науковцями КНУБА, вдосконалювати свої знання.

В Університеті постійно здійснюються заходи, спрямовані на розвиток, виявлення та реалізацію здібностей обдарованої студентської молоді, проводяться конференції, олімпіади, конкурси з навчальних дисциплін та спеціальностей, виставки. Студенти беруть участь у виконанні робіт господарсько-договірної та держбюджетної тематики.

Для підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів за підтримки Міністерства освіти і науки України щорічно проводиться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук та Всеукраїнська студентська олімпіада.

В них беруть участь студенти з 50 кафедр Університету. Всеукраїнська студентська олімпіада проводиться з навчальних дисциплін і 10 спеціальностей.

Для стимулювання студентської молоді всі переможці Всеукраїнської студентської олімпіади отримують відзнаки від Міністерства освіти і науки України, Університету, заохочуються матеріально.

Студенти, що мають значні здобутки  з наукової роботи, мають пріоритет при вступі до аспірантури!!!!

Серед здобувачів вищої освіти в КНУБА:

  • щорічно проходять стажування в іноземних закладах вищої освіти;
  • студенті здобули призові місця на міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіадах.