АКРЕДИТАЦІЯ

Про затвердження гарантів освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів на І, ІІІ рівні вищої освіти в КНУБА (Наказ від 27.01.2020 N 25)
Про внесення змін до наказу КНУБА від 27 січня 2020 року N 25 (Наказ від 16.04.2020 N 177)
Про внесення змін до наказу КНУБА від 27 січня 2020 року N 25 (Наказ від 22.04.2020 N 188)
Про внесення змін до наказу КНУБА від 27 січня 2020 року N 25 (Наказ від 29.04.2020 N 192)
Про запровадження освітньої діяльності за освітніми програмами спеціальності 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)” (Наказ від 20.12.2019 N 544)
Положення про акредитацію освітніх програм КНУБА
Зведена інформація по освітніх програмах
Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті у КНУБА
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у КНУБА

Затверджені стандарти вищої освіти
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)