АКРЕДИТАЦІЯ

 

Анкетування здобувачів вищої освіти

Гаранти освітніх програм

Наказ про затвердження гарантів освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів на всіх рівнях вищої освіти в КНУБА та груп забезпечення спеціальностей (наказ від 25.02.2021 N 59)

Про запровадження освітньої діяльності за освітніми програмами спеціальності 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)” (наказ від 20.12.2019 N 544)

Офіційні документи

Положення про акредитацію освітніх програм

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм

План заходів на 2021–2022 з реалізації стратегічного розвитку КНУБА (наказ від 05.02.2021 N 34)

На виконання наказу від 03.07.2019 N 295 (розпорядження від 05.03.2020 N 12)

Про введення в експлуатацію системи управління навчальним закладом “МКР” (наказ від 03.07.2019 N 295)

Щодо введення в дію “Положення про науково-методичні комісії спеціальностей КНУБА” (наказ від 11.05.2021 N 208)

Корисні посилання

Затверджені стандарти вищої освіти (МОН України)
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)
Акредитовані освітні програми, спеціальності (спеціалізації) КНУБА