АКРЕДИТАЦІЯ

Гаранти освітніх програм

Наказ про затвердження гарантів освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів на всіх рівнях вищої освіти в КНУБА та груп забезпечення спеціальностей

Про затвердження гарантів освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів на І, ІІІ рівні вищої освіти в КНУБА (наказ від 27.01.2020 N 25)
Про внесення змін до наказу КНУБА від 27 січня 2020 року N 25 (наказ від 16.04.2020 N 177)
Про внесення змін до наказу КНУБА від 27 січня 2020 року N 25 (наказ від 22.04.2020 N 188)
Про внесення змін до наказу КНУБА від 27 січня 2020 року N 25 (наказ від 29.04.2020 N 192)
Про внесення змін до наказу КНУБА від 30.07.2020 N 304 (наказ від 09.09.2020 N 349)
Про затвердження груп забезпечення за спеціальностями університету (наказ від 23.09.2020 N 390)
Про запровадження освітньої діяльності за освітніми програмами спеціальності 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)” (наказ від 20.12.2019 N 544)

Анкетування здобувачів вищої освіти

Анкета “Задоволеність здобувачів освітніми програмами”
Анкета “Навчальний процес в КНУБА очима здобувачів”
Анкета здобувачів щодо організації навчального процесу та матеріально-технічного забезпечення КНУБА
Результати анкетування здобувачів вищої освіти

Офіційні документи

Положення про акредитацію освітніх програм КНУБА
Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у КНУБА
Інші офіційні документи КНУБА

Корисні посилання

Затверджені стандарти вищої освіти
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)
Акредитовані освітні програми, спеціальності (спеціалізації) КНУБА