АКРЕДИТАЦІЯ

Зведена інформація по освітніх програмах
Наказ про затвердження гарантів освітніх програм І, ІІІ рівнів вищої освіти в КНУБА
Положення про акредитацію освітніх програм КНУБА

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)