Освітній ступінь бакалавра

015 Професійна освіта

017 Фізична культура і спорт

022 Дизайн

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

051 Економіка

052 Політологія

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

101 Екологія

122 Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

161 Хімічні технології та інженерія

183 Технології захисту навколишнього середовища

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

242 Туризм