Освітній ступінь магістра

015 Професійна освіта

022 Дизайн

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

242 Туризм