Науковий ступінь доктора філософії

022 Дизайн

032 Історія та археологія

051 Економіка

052 Політологія

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

103 Науки про Землю

122 Комп’ютерні науки

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

263 Цивільна безпека

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ЗАГАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта
Індивідуальний навчальний план аспіранта
Анкета аспіранта для покращення процесу підготовки