Кафедра інформаційних технологій в архітектурі

Майстер-клас по створенню BIM-моделі в середовищі ArchiCad 4 жовтня 2017 року

Кафедра інформаційних технологій в архітектурі (іТА) була створена на архітектурному факультеті у 2004 році.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців із базовою та повною вищою освітою. Готує бакалаврів архітектури, спеціалістів і магістрів за спеціальністю „Архітектура будівель і споруд” (спеціалізація – „Інформаційні технології в архітектурі”). Здійснює підготовку аспірантів. Забезпечує спеціальну комп’ютерну й інформаційну підготовку в галузі проектування та оптимізації проектних рішень архітектурних об’єктів напрямів: „Архітектура” (зі спеціальностей „Архітектура будівель і споруд”, „Містобудування”, „Дизайн архітектурного середовища”) та „Мистецтво” (за фахом „Образотворче мистецтво”).

Завідувач кафедри – к.т.н., проф.. Товбич В.В.

1.Навчальна діяльність кафедри

Навчальні дисципліни кафедри на весняний семестр 2013 року
Архітектурне проектування – проф. Яблонська Г.Д., доц. Кузьміна Г.В., доц. Семикіна О.В., доц. Михайленко А.В., доц. Заболотний В.О., доц. Лещенко Н.А., ст.викл. Бачинська О.В., асист. Датчук О.М., асист. Черядєва І.І., Ватрич І.Д., асист. Коляда Т.С., асист. Муска Б. В-Б.
Композиція – доц. Кузьміна Г.В.
Інформатика та основи комп’ютерної техніки – доц. Вишневська О.В, доц. Левченко О.В., доц. Михайленко А.В., доц. Ель Саббаг К.І., доц. Сафронова О.О., доц. Суліменко Г.Г., асист. Стецюк І.І., асист. Швець Е.В.
Учбовий практикум з комп’ютерної техніки – доц. Вишневська О.В, доц. Левченко О.В., доц. Михайленко А.В., доц. Ель Саббаг К.І., доц. Сафронова О.О., доц. Суліменко Г.Г., асист. Стецюк І.І., асист. Швець Е.В.
Наукові дослідження в галузі – проф. Товбич В.В.
Менеджмент в архітектурній діяльності – проф. Товбич В.В.
Організація і управління в архітектурі – проф. Товбич В.В.
Інформаційні процеси в архітектурі – доц. Іванова Л.С.
Основи теорії системного аналізу та інформаційних процесів в архітектурі – проф. Яблонська Г.Д.
Економіка в архітектурному проектуванні – проф. Яблонська Г.Д.
Інформаційно-правові аспекти архітектурної діяльності – доц.Заболотний В.О.
Організація і управління у містобудівній діяльності – доц.Заболотний В.О.
Інформаційні технології у формуванні сучасних громадських споруд – доц.Семикіна О.В.
Учбовий практикум «Регіональна архітектура» – доц.Семикіна О.В
Інформаційне моделювання процесів реконструкції арх. середовища – доц. Лещенко Н.А.
Сучасні комп’ютерні технології в архітектурі – асист. Фролов А.А.

Сучасні технології візуалізації – асист. Фролов А.А.

Експериментальне проектування – доц.Кузьміна Г.В.

Інформаційні технології сучасного архітектурного конструювання – доц. Левченко О.В.

2. Методична діяльність кафедри

Науково-методичні праці викладачів, аспірантів та здобувачів кафедри з 2011-2012р.

Методичні вказівки „Виконання графічних робіт з використанням редактора Adobe Photoshop.5 та 6 практичні роботи до виконання розрахунково-графічних робіт” для студентів 2 курсу спеціальності “Архітектура будівель і споруд”

Методичні рекомендації „Інформаційні процеси в архітектурі” для студентів 5 курсу спеціальності „Архітектура будівель і споруд”

Методичні вказівки для студентів іноземних груп „Використання програми 3DS MAX для створення об’єктів архітектурного середовища”

Методичні вказівки „Основи роботи в 3DS MAX Частина 1. для студентів 2 курсу спеціальності “Архітектура будівель і споруд”

Методичні вказівки „Сучасні комп’ютерні технології в системі Allplan для студентів 5 курсу спеціальності “Архітектура будівель і споруд.

3.Наукова діяльність кафедри

На кафедрі видається збірка „Сучасні проблеми архітектури та містобудування”, що є фаховим виданням, затвердженим ВАК України.

Основні напрями наукових досліджень:

  • Організація і управління в галузі сучасних інформаційних технологій (к.т.н., проф. Товбич В.В., к.т.н., проф. Панько О.М., к.арх.н. Літошенко Г.В., к.т.н., доц. Іванова Л.С.);
  • Сучасні інтеграційні тенденції архітектурної теорії з використанням інформаційних та інноваційних технологій (к.т.н., проф. Товбич В.В., к.арх.н., проф. Яблонська Г.Д., асист. Фролов А.А.);
  • Удосконалення інформаційних технологій для завдань проектування і оптимізації містобудівних та архітектурних об’єктів (к.т.н., доц. Сафронова О.О., к.арх.н., доц. Михайленко А.В., к.арх.н., доц. Левченко О.В., к.т.н., доц. Суліменко Г.Г.);
  • Розвиток методології архітектурного проектування з використанням інформаційних технологій (к.арх.н., доц. Кузьміна Г.В., к.арх.н., доц. Семикіна О.В., асист. Ватрич І.Д.);
  • Реновація та регенерація міського простору, що склався (канд.арх., доц. Заболотний В.О., канд.арх., доц. Лещенко Н.А.);
  • Розвиток синтетично-інформаційних підходів до проектування архітектурних об’єктів: соціоекономічний, етичний, технологічний та історичний аспекти (к.арх.н., проф. Яблонська Г.Д., асист. Стецюк І.І., асист. Швець Є.В.);
  • Теорія інформаційного синтезу архітектурних об’єктів (к.т.н., проф. Товбич В.В., асист. Фролов А.А.)

4. Викладацький та допоміжний склад кафедри
Завідувач кафедри. проф. Товбич В.В.,
проф. Яблонська Г.В.
проф. Панько О.М.
доц. Сафронова О.О.
доц. Михайленко А.В.
доц. Кузьміна Г.В.
доц. Іванова Л.С.
доц. Вишневська О.В.
доц. Суліменко Г.Г.
доц. Заболотний В.О.
ст.викл. Бачинська О.В.
доц. Левченко О.В.
доц. Клевак І.А.
доц.Проценко І.М.
доц. Ель Саббаг К.І.
асист. Датчук О.М.
асист. Коляда Т.С.
асист. Муска Б.В.
асист. Чернядьєва І.І.
асист. Фролов А.А.
асист. Стецюк І.І.
асист. Швець Е. В.
пров. інж. Корнійчук О.С.
інж. Морозова Н.М.
інж. Черевата Н.Л.

5. Контактні дані
Телефон (044) 245-48-40, кім.113 (архітектурний корпус)
Завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі
професор Товбич Валерій Васильович
kita@voliacable.com