Кафедра основ архітектури та архітектурного проектування

Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування на архітектурному факультеті університету забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд». Завідувач кафедри – доктор архітектури, професор, член Національної спілки архітекторів України, Заслужений архітектор України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, дійсний член Української академії архітектури, професор Міжнародної академії архітектури в Москві, іноземний член Російської академії архітектури і будівельних наук – Олег Семенович Слєпцов.

Навчальні дисципліни кафедри на весняний семестр 2013 навчального року.

Архітектурне проектування: проф., докт. архіт. Слєпцов О.С.; проф., докт. архіт.  Штолько В.Г.; проф., докт. архіт. Соченко В.І.; проф., канд. архіт. Безродний П.П.; проф., докт. архіт. Шевцова Г.В.; проф., докт. архіт. Івашко Ю.В.; проф., канд. архіт. Бачинська Л.Г.; доцент Демура К.Г.; професор, канд. архіт. Зиміна С.Б.; доцент, канд. архіт. Щербаков О.В.; доцент, канд. архіт. Ладан Т.М.; доцент, канд. архіт. Ніканоров С.О.; доцент, канд. архіт. Северіна О.С.; доцент, канд. архіт. Ушаков Г.Н., доцент, канд. архіт. Русевич Т.В.; доцент, канд. архіт. Сьомка С.В.; доцент, канд. архіт. Меженна Н.Ю.; доцент Підгорний І.О.; доцент Вишинський А.Л.; доцент Бадаянц П.Т.; доцент, канд. архіт. Ященко О.Ф.

Теорія архітектури та архітектурного проектування: проф., докт. архіт. Соченко В.І.; доцент, канд. архіт. Щербаков О.В.

Наукові дослідження в галузі реконструкції будівель і споруд: проф., канд. архіт. Безродний П.П.

Історія містобудування: проф., канд. архіт. Бачинська Л.Г.

Реставрація пам’яток архітектури: проф., канд. архіт. Пламеницька О.А.

Композиція: проф., канд. архіт. Зиміна С.Б.

Композиція в напряму: доцент, канд. архіт. Сьомка С.В.

Основи архітектури інтер’єру: проф., канд. архіт. Зиміна С.Б., доцент Меженна Н.Ю.

Історія і теорія інтер’єру: проф., канд. архіт. Зиміна С.Б.

Історія української архітектури до поч. ХХ ст.: проф., докт. архіт. Івашко Ю.В.

Історія української архітектури та мистецтв ХХ ст. – поч. ХХІ ст.: доцент, канд. архіт. Ладан Т.М.

Історія архітектури середньовіччя та Нового часу: доцент, канд. архіт. Горбик О.О.; проф., докт. архіт. Шевцова Г.В.

Історія світових мистецтв: доцент, канд. архіт. Горбик О.О.; проф., докт. архіт. Шевцова Г.В.

Теорія сприйняття архітектурного простору: доцент, канд. архіт. Русевич Т.В.

Науково-методичні праці викладачів, аспірантів та здобувачів кафедри з 2011-2012 рр.:

Монографії: Архітектура сучасної школи: Гімназія новітніх біотехнологій; Архитектура православного храма: От замысла к воплощению;

Навчальні посібники: Архітектура водно-туристичних комплексів; Композиція;

Методичні вказівки: До розробки дипломного проекту; Проектування торговельно-розважальних комплексів; Інтер’єр; Формування спортивно-розважальної зони при водно-туристичному комплексі; Молодіжне кафе на 50 місць; Архітектурна композиція. Гармонія і пропорції; Станція рейкового транспорту; Реконструкція та нове будівництво в історичному середовищі (реконструкція громадських будівель і споруд); Рекомендації до лекційного курсу та семінарських занять з дисципліни «Історія української архітектури»

ДБН В.2.2 – 28: 2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»

Напрями наукової діяльності кафедри:

  • загальна історія та теорія архітектури: доктор архітектури, професор В.І. Соченко; кандидат архітектури, професор П.П. Безродний; кандидат архітектури, професор Л.Г. Бачинська; кандидат архітектури, доцент С.Б. Зиміна; кандидат архітектури, доцент О.О.Горбик; кандидат архітектури, доцент Ю.В. Івашко; кандидат архітектури, доцент Т.М.Ладан; кандидат архітектури, доцент О.Я. Костенко; кандидат архітектури, доцент Г.В.Шевцова; кандидат архітектури, доцент Г.Н.Ушаков;
  • типологія житлових і громадських споруд: доктор архітектури, професор О.С. Слєпцов; доктор архітектури, професор В.І. Соченко; кандидат архітектури, професор П.П. Безродний; кандидат архітектури, професор Л.Г.Бачинська; кандидат архітектури, доцент О.В. Щербаков; кандидат архітектури, доцент Т.М.Ладан; кандидат архітектури, доцент Т.В. Русевич; кандидат архітектури, доцент С.В. Сьомка; кандидат архітектури, доцент С.Б. Зиміна; кандидат архітектури, доцент С.О. Ніканоров;
  • реконструкція та нове будівництво в історичному середовищі: доктор архітектури, професор О.С. Слєпцов; доктор архітектури, професор В.І. Соченко; кандидат архітектури, професор П.П. Безродний; кандидат архітектури, професор Л.Г. Бачинська; кандидат архітектури, доцент Т.М.Ладан; кандидат архітектури, доцент В.В. Приймак;
  • сакральна архітектурна спадщина України, феноменологія та формологія храму: доктор архітектури, професор В.І. Соченко; кандидат архітектури, доцент Т.В. Русевич; кандидат архітектури, доцент Ю.В. Івашко; кандидат архітектури, доцент О.О. Горбик;
  • нові архітектурно-конструктивні системи: доктор архітектури, професор Штолько В.Г.; доктор архітектури, професор О.С. Слєпцов; кандидат архітектури, доцент Г.Н. Ушаков;
  • інтер’єр житлових і громадських споруд: доктор архітектури, професор В.І. Соченко; кандидат архітектури, професор П.П. Безродний; кандидат архітектури, доцент С.Б. Зиміна; кандидат архітектури, доцент Т.В. Русевич;
  • реставрація пам’яток архітектури: кандидат архітектури, професор Пламеницька О.А.

 

Викладацький та допоміжний склад кафедри.

Штатні викладачі: Зав. каф., доктор архіт., проф. Слєпцов О.С.; доктор архіт., проф. Соченко В.І.; доктор архіт., проф. Штолько В.Г.; канд. архіт., проф. Безродний П.П.; канд. архіт., проф. Бачинська Л.Г.; канд. архіт., доцент Щербаков О.В.; канд. архіт., доцент Зиміна С.Б.; канд. архіт., доцент Костенко О.Я.; канд. архіт., доцент Сьомка С.В.; канд. архіт., доцент Івашко Ю.В.; канд. архіт., доцент Шевцова Г.В.; канд. архіт., доцент Ладан Т.М.; канд. архіт., доцент Горбик О.О.; канд. архіт., доцент Русевич Т.В.; канд. архіт., доцент Ушаков Г.Н.; канд. архіт., доцент Ніканоров С.О.; канд. архіт., доцент Северіна О.С.; канд. архіт., доцент Меженна Н.Ю.; доцент Демура К.Г.; старш. викладач Бородкіна І.М.; старш. викладач Успенська Т.О.; асистент Новосад І.Г.; асистент Олійник Т.А.; асистент Сіверс М.В.; асистент Ященко О.Ф.; асистент Ляшенко О.К.; асистент Горіна А.О.;

Сумісники: канд. архіт., проф. Пламеницька О.А.; канд. архіт., доцент Приймак В.В.; доцент Вишинський А.Л.; доцент Підгорний І.О.; доцент Бадаянц П.Т.; асистент Пивоваренко О.В.; асистент Козлова Н.В.; асистент Коваль О.Ю.

Провідний інженер – Кузнєцова Т.А., Інженер І категорії – Чайка В.О., Інженер І категорії – Сич О.В.

Контактний телефон
(044) 241-55-64, кімн. 122, 215, 217, 206
Завідувач кафедри Основ архітектури і архітектурного проектування
Слєпцов Олег Семенович
(044) 241-55-64, кімн. 219
e-mail: o.sleptsov@me.com