Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій

Завідувач кафедри: дійсний член Академії будівництва України, Лауреат державної премії України у галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор А.Я. Барашиков.
Кафедра заснована у 1930 році. Завідувачами кафедри були: професор В.М. Ярін у період з 1930 по 1968 рр.; Л.П. Поляков у період з 1968 по 1981 рр.

З 1981 року кафедрою керує профессор, д.т.н., А.Я. Барашиков. У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені й педагоги: І.І. Уліцкий, С.А. Ривкін, В.Л. Лісєєв, В.Д. Глуховский, І.А. Русінов, Є. Ф. Лисенко, А.П. Гусениця, П.І. Літош, А.Я. Шумейко, В.В. Тимошенко,  Л.В. Кузнєцов, Й.П. Новатарський, П.П. Шандрук, та інші.

На кафедрі працюють 17 штатних викладачів, у тому числі 2 професори (А.Я. Барашиков, Ю.А. Клімов) 8 доцентів (Л.А. Мурашко, В.Д, Кріпак, Д.О. Хохлін, О.Д. Журавський, Л.В. Афанасьєва, М.І. Доброхлоп, В.М. Колякова, Л. М. Скорук), старший викладач (М.М. Пастернак), асистенти (І.І. Лубенець, Т.Р. Кулик, Я.О. Бова, О.М. Скорук, Д. В. Сморкалов) та завідувач лабораторії (А.А. Лихогруд).

До навчального процесу також залучаються провідні спеціалісти з проектних та наукових установ.

Кафедра забезпечує  підготовку бакалаврів  і спеціалістів  на всіх факультетах  університету. Готує  спеціалістів і магістрів  за фахом “Промислове і цивільне будівництво”. Здійснює підготовку аспірантів і докторантів.

Навчальні дисципліни кафедри:

 • Основи теорії надійності будівель і споруд;
 • Обстеження та підсилення будівель і споруд;
 • Залізобетонні та кам‘яні  конструкції;
 • Будівельні конструкції заводського виготовлення;
 • Основи випробування та експлуатації будівель і споруд;
 • Обстеження, випробування та підсилення будівельних конструкції;
 • Діагностика технічного стану будівельних конструкцій;
 • Інженерні конструкції;
 • Інформаційні технології проектування;

У навчальному процесі широко застосовуються загальновідомі комплекси систем автоматизованого проектування ЛІРА та SCAD.

Науково-методичні праці викладачів:

 • Клімов Ю.А., Пискун Р.А., Балабко В.В., Перельмутер  А.В. ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002 IDN) По замовленню  Мінрегіонбуд України, ДП “Укрархбудінформ”,  К.  2008;
 • Барашиков А.Я., Колякова В.М. Підручник “Будівельні конструкції” з Грифом міністерства, лист № 1/11-7776 від 13.08.2010 р. К.: Видавничий дім “Слова”, 2011;
 • Мурашко Л.А., Колякова В.М., Сморкалов Д.В. Розрахунок за міцністю перерізів нормальних та похилих до повздовжньої осі  згинальних залізобетонних  елементів за  ДБН В.2.6-98:2009. Навчальний посібник. –К.: КНУБА, 2012.

Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій є випускною. Тематика дипломного проектування:

 • Проектування промислових та житлових будівель, інженерних споруд;
 • Дослідженння нормативних документів України та документів системи Eurocode;
 • Дослідження ефективності залізобетонних конструкцій зі змішаним армуванням;
 • Дослідження ефективності підсилення залізобетонних конструкцій за допомогою вуглепластиків;
 • Дослідження експлуатаційних якостей залізобетонних конструкцій з урахуванням  дії механічних пошкоджень та впливу корозії;
 • Розробка нових ефективних рішень в‘язового каркасу із застосуванням укрупнених трикутних плит безбалкового перекриття;
 • Дослідження  монолітних залізобетонних конструкцій з незйомною опалубкою;
 • Дослідження дисперсно-армованих фібробетонних конструкцій.

Наукова діяльність:

Науковий потенціал кафедри використовується для підготовки спеціалістів, а також в наукових дослідженнях кафедри.
Відповідно плану наукової роботи на кафедрі виконуються такі теми:

 • Дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних конструкцій під дією складних навантажень.
 • Реконструкція та підсилення будівель і споруд.
 • Дослідження надійності конструкцій будівель і споруд.
 • Розробка методів розрахунку нових конструктивних схем будівель і споруд за новими нормами і новими видами арматури

До роботи над науковими темами включені всі співробітники кафедри, а також аспіранти, магістранти та найбільш підготовлені студенти.

В учбовому  процесі етапи навчання розподіляються таким чином: лекції і курсові роботи, семінарські заняття і дипломне проектування. За цей термін студент встигає підготувати доповіді для виступу на науковій конференції університету або за межами університету, а також на захисті дипломної роботи; підготувати матеріали для публікації статті. На всіх етапах роботи студента супроводить викладач – керівник.

В аспірантурі кафедри навчаються аспіранти і здобувачі готують кандидатські та докторські дисертації.

Кафедра розташована в головному корпусі університету (к. 103, 104, 112, 114, має комп’ютерний клас (к. 321), лабораторію з випробувальними стендами для проведення лабораторних робіт (к. 2), проектний кабінет (к. 108).

Контактні дані:

Контактні телефони: 044-245-48-42, 044-241-54-33.
Електронна адреса: knuba-jbk@ukr.net