Науковий семінар

9 грудня 2019 року о 14:00 у Київському національному університеті будівництва і архітектури на кафедрі будівельних машин (ауд. 220) відбувся відкритий науковий семінар разом з кафедрою машин і обладнання технологічних процесів, на якому була заслухана доповідь асистента кафедри будівельних машин Балаки Максима Миколайовича по дисертаційній роботі, що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.04 – Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт.

Науковий керівник: завідувач кафедри будівельних машин, к.т.н., професор Пелевін Леонід Євгенійович.

Науковий семінар відкрив завідувач кафедри машин і обладнання технологічних процесів, д.т.н., професор Назаренко Іван Іванович.

В доповіді асистент Балака Максим Миколайович обґрунтував актуальність теми в напрямку досліджень взаємодії колісного рушія, оснащеного великогабаритними шинами, землерийно-транспортних машин з деформівними ґрунтовими поверхнями, виклав структуру, основні наукові положення, наукову і практичну цінність роботи, загальні висновки.

Запитання ставили професор Сукач Михайло Кузьмич, професор Назаренко Іван Іванович, професор Ручинський Микола Миколайович, професор Абрашкевич Юрій Давидович, професор Свідерський Анатолій Тофілійович, професор Яковенко Валерій Борисович, доцент Дєдов Олег Павлович та інші учасники заходу. На всі запитання здобувач надав ґрунтовні відповіді, прийняв зауваження і подякував за надані поради.

В свою чергу, науковий керівник професор Пелевін Леонід Євгенійович позитивно охарактеризував дисертаційну роботу, актуальність теми, а також професійні навички здобувача щодо проведення наукових досліджень.

За результатами обговорення представленої доповіді дисертаційна робота була рекомендована для подальшого захисту з урахуванням зауважень.

Завідувач кафедри будівельних машин
професор Пелевін Леонід Євгенійович