Кафедра технології будівельних конструкцій і виробів

Завідувач кафедри – Гоц Володимир Іванович,
Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор.

 • Навчальна діяльність кафедри ТБКВ

 

Групи, що проходять навчання:
денна форма навчання
ПЦБ, МО, ТБКВМ, ТВ, ВВ, АТП, ТКД

заочна форма навчання
ПЦБ, ПЦБ скор., МО, МБГ, ТБКВМ, ВВ, АТП, ТКД

Дисципліни, які викладаються:

 1. Виробнича база будівництва.
 2. Вступ до будівельної справи.
 3. Інформатика.
 4. Професійне використання ПЕОМ.
 5. Основи системного аналізу.
 6. Арматура для залізобетонних конструкцій.
 7. В’яжучі речовини.
 8. Бетони і розчини.
 9. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 10. Організація виробництва.
 11. Основи виробництва ЗБК і МЗБК.
 12. Технологічний супровід виготовлення будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 13. Математичні методи розв’язання будівельно-технічних задач.
 14. Основи виробництва стінових і оздоблювальних матеріалів.
 15. Управління підприємствами.
 16. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій.
 17. Енергозберігаючі технології у будівництві.
 18. Технологія модифікованих будівельних розчинів.
 19. Підготовка і оновлення виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 20. Контроль при виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 21. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій для збірно-монолітного будівництва.
 22. Технологія виготовлення і застосування ніздрюватих виробів.
 23. Технологія виробництва алюмінієвих конструкцій.
 24. Технологія будівельної кераміки.
 25. Інформаційні технології наукових досліджень.
 26. Добавки в бетони і будівельні розчини.
 27. Організація і управління виробництвом.
 28. Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації.
 29. Товарознавство в’яжучих речовин.
 30. Товарознавство бетонів та розчинів.
 31. Товарознавство металевих будівельних виробів.
 • Методична діяльність кафедри ТБКВ

Підручники та посібники:

 1. Антоненко Г.Я., Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Рижанкова Л.М., Тимошенко С.А. Організація виробництва і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: Підручник. – К.: Основа, 2015. –376 с.
 2. Дворкін Л. Й., Гоц В. І., Дворкін О. Л. Випробування бетонів і будівельних розчинів. Проектування їх складів: навчальний посібник. – К.: Основа, 2014. – 304 с.
 3. Гоц В.І., Кокшарьов В.М., Павлюк В.В., Тимошенко С.А. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: Підручник. – К.: Основа, 2014. – 360 с.
 4. Рунова Р.Ф., Носовський Ю.Л., Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. В’яжучі речовини: Підручник. – К.: Основа, 2012. – 448 с.
 5. Троян В.В. Добавки для бетонів і будівельних розчинів: навчальний посібник.- Ніжин: ТОВ «Видавництво» «Аспект-Поліграф», 2010. – 228с.
 6. Петрикова Є.М. Арматура для залізобетонних конструкцій: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2010. – 256с.
 7. Гоц В.І., Амеліна Н.О., Нестеров В.Г. Виробнича база будівництва: Підручник. – К.: КНУБА, 2010. – 312с.
 8. Рунова Р.Ф., Носовський Ю.Л. Технологія модифікованих будівельних розчинів: Підручник. – К.: КНУБіА, 2007. – 256 с.
 9. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Фролова В.М. Технологія будівельних алюмінієвих конструкцій: Підручник. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОБ», К.: КНУБА, 2007. – 380 с., 247 іл., 68 табл., 12 дод.
 10. Гоц В.І. Бетони і будівельні розчини: Підручник. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», К.: КНУБА, 2003. – 472 с.: іл.
 11. Рунова Р.Ф., Шейніч Л.О., Гелевера О.Г., Гоц В.І. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів – Київ: КНУБА, 2001. – 354 с.

Методичні вказівки:

 1. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Проектування формувальних цехів: методичні вказівки до практичних занять. – К.: КНУБА, 2015. – 48 с.
 2. Майстренко А.А., Тимошенко С.А., Константиновський О.П. Вступ до будівельної справи: методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2015 – 12 с.
 3. Рунова Р.Ф., Майстренко А.А., Константиновський О.П. Технологія модифікованих будівельних розчинів: методичні вказівки до виконання індивідуального завдання. – К.: КНУБА, 2015. – 12 с.
 4. Кокшарьов В.М., Азутов В.П. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2015. – 32 с.
 5. Кокшарьов В.М., Азутов В.П., Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. – К.: КНУБА, 2014. – 32 с.
 6. Кокшарьов В.М., Азутов В.П. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до курсового проектування. – К.: КНУБА, 2014. – 32 с.
 7. Пальчик П.П. Основи виробництва залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – К.: КНУБА, 2014. – 36 с.
 8. Майстренко А.А. Основи системного аналізу. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2014. – 12 с.
 9. Рижанкова Л.М., Петрикова Є.М., Майстренко А.А., Амеліна Н.О. Побудова графіку роботи стендів. Методичні вказівки до практичного заняття. – К.: КНУБА, 2014. – 24 с.
 10. Амеліна Н.О. Управління підприємствами будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2014. – 20 с.
 11. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Проектування складського господарства підприємств по виробництву ЗБК. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2014. – 60 с.
 12. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Детальна розробка поста формування технологічної лінії. Методичні вказівки до практичного заняття. – К.: КНУБА, 2014. – 50 с.
 13. Гоц В.І., Волянський О.А. Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання. – К.: КНУБА, 2013. – 20 с.
 14. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Оптимізація поопераційного графіка виробничого процесу з метою зменшення трудових витрат. Методичні вказівки до практичного заняття. – К.: КНУБА, 2013. – 24 с.
 15. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Вибір оптимального варіанта здійснення часткового процесу. Методичні вказівки до виконання практичного завдання. – К.: КНУБА, 2013 с. – 12 с.
 16. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Моделювання виробничих процесів і систем. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2013 с. – 56 с.
 17. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Підготовка і оновлення у виробництві БКВМ. Технологія виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій. Розробка формувального поста. Методичні вказівки до виконання практичного заняття. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 18. Гелевера О.Г., Петрикова Є.М. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 19. Пальчик П.П. Обгрунтування вибору стадійних процесів виготовлення ЗБК. Методичні вказівки до виконання практичного заняття. – К.: КНУБА, 2013. – 22 с.
 20. Рунова Р.Ф., Майстренко А.А., Константиновський О.П. В’яжучі речовини. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 21. Кокшарьов В.Н., Азутов В.П. Теплотехніка і теплотехнічне устаткування підприємств будіндустрії. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 22. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Організація виробництва БКВМ. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2013. – 16 с.
 23. Кокшарьов В.М., Павлюк В.В. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: «Будівництво», 2013. – 20 с.
 24. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Підготовка виробництва. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2013. – 38 с.
 25. Гоц В.І., Волянський О.А., Павлюк В.В. Бетони і будівельні розчини. Методичні вказівки до практичних занять. – К.: КНУА, 2012. – 20 с.
 26. Гоц В.І., Волянський О.А., Павлюк В.В. Бетони і будівельні розчини. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – К.: КНУА, 2012. – 32 с.
 27. Пальчик П.П. Основи виробництва збірних залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до конструктивно-технологічного аналізу арматурних виробів і розробки їх технологічних схем. – К.: КНУБА, 2012 с. – 21 с.
 28. Амеліна Н.О. Оновлення виробництва. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2012. – 45 с.
 29. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Підготовка і оновлення виробництва. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2012.
 30. Майстренко А.А., Петрикова Є.М. Товарознавство металевих будівельних виробів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – К.: КНУБА, 2011. – 28 с.
 31. Антоненко Г.Я., Рижанкова Л.М., Майстренко А.А. Організація і управління підприємством. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – К.: КНУБА, 2011. – 24 с.
 32. Пальчик П.П. Основи виробництва збірних залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – К.: КНУБА, 2011. – 24 с.
 33. Кокшарьов В.М., Павлюк В.В. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт. – К.: «Будівництво», 2011. – 27 с.
 34. Павлюк В.В., Павлюк І.М., Бугай Г.Ю. Технологічний супровід виготовлення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до виконання курсової роботі. – К.: «Будівництво», 2011.
 35. Гоц В.І., Волянський О.А., Павлюк В.В. Бетони і будівельні розчини. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – К.: КНУБА, 2010.
 36. Антоненко Г.Я., Майстренко А.А., Амеліна Н.О. Оцінка стану виконання плану виготовлення продукції з допомогою карти прийняття рішень. Методичні вказівки до практичних занять. – К.: КНУБА, 2010. – 8 с.
 37. Антоненко Г.Я., Рижанкова Л.М., Майстренко А.А., Амеліна Н.О. Оцінка стану виконання плану виготовлення продукції з допомогою карти прийняття рішень. Методичні вказівки до виконання завдань. – К.: КНУБА, 2010. – 12 с.
 38. Антоненко Г.Я., Рижанкова Л.М., Майстренко А.А., Амеліна Н.О. Визначення оптимальної календарної послідовності виготовлення виробів. Методичні вказівки до виконання завдань з дисципліни. – К.: КНУБА, 2010. – 12 с.
 39. Майстренко А.А., Петрикова Є.М. Товарознавство металевих будівельних виробів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2010. – 36 с.
 40. Пальчик П.П. Основи виробництва збірних залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до розробки технологічних схем. – К.: КНУБА, 2010. – 18 с.
 • Наукова діяльність кафедри ТБКВ

Наукова діяльність кафедри технології будівельних конструкцій і виробів була підпорядкована основному науковому напряму: “ Науковий супровід впровадження сучасних технологій виробництва будівельних конструкцій і виробів”. В розвиток цього напряму виконані роботи і підготовлені звіти:

 • Дослідження модифікованих бетонів і розчинів для конструкцій монолітного будівництва (науковий керівник проф. Рунова Р.Ф., проф. Гоц В.І., докторанти Троян В.В., Руденко І.І., доц.Константиновський О.П., ас.Ластівка О.В.);
 • Дослідження з використання модифікуючих добавок для зниження енергоємності виробництва попередньонапружених залізобетонних шпал при забезпеченні регламентованих властивостей бетону» (проф.Рунова Р.Ф., доц. Троян В.В., інж. Сова Н.О.);
 • Розробка технологічних регламентів співпрацею з ВАТ «Будіндустрія» на виготовлення виробів на стендах з пересувною опалубкою (науковий керівник проф. Гоц В.І., доц. Майстренко А.А., доц. Петрикова Є.М.); з дорожньо-мостобудівельною компанією «Ниа Тоng», м. Янчуань (КНР) 3/2009 «Визначення можливості отримання бетонів на основі цементів зі шлаків» (доц. Гелевера О.Г.); за договором № 75-2012 ВМ від 17.09.2012 з ТОВ «УКРСКС»;
 • експертиза і обґрунтування тепловиділення на об’єктах бетонування масивів ПФГ «Ковальська» (проф. Рунова Р.Ф., доц. Троян В.В.);
 • технічний супровід впровадження будівельних розчинів і бетонів на об’єктах м. Києва, в т.ч. для компаній: ТОВ «Нові Зодчі»; «Укрдіпроектреставрація» «Аеробуд» (зав.лаб.Смешко В.В., ст.лаб.Рогозіна Н.В.).

При кафедрі працює:
–   навчально-науково-виробничий комплекс в складі КНУБА та ВАТ “Комбінат Будіндустрія”, ВАТ “Київський завод алюмінієвих конструкцій”, ВАТ “Агромат”, ВАТ «Бетон-Комплекс». В межах цього комплексу студенти проходять технологічні практики, отримані матеріали стають основою для виконання курсових, дипломних проектів та магістерських робіт, які захищаються на виробництві;
–   навчально-виробничий комплекс в складі КНУБА та ДП «Капарол Україна».

В межах цього комплексу на учбовій базі виробництва студенти отримують технологічну практику з використання модифікованих будівельних розчинів та технології влаштування системи зовнішньої теплоізоляції за ДЦП «Технологія модифікованих будівельних розчинів»

Розробки, які впроваджено у 2015 році

 • Фізико-хімічні і технологічні основи створення і регулювання структурою та властивостями модифікованих бетонів для конструкцій монолітного будівництва (науковий керівник проф. Рунова Р.Ф., проф. Гоц В.І., докторант Руденко І.І., ас. Константиновський О.П., аспір.Ластівка О.В.);
 • Дослідження з використання модифікуючих добавок для зниження енергоємності виробництва попередньонапружених залізобетонних шпал при забезпеченні регламентованих властивостей бетону» (проф.Рунова Р.Ф., доц. Троян В.В., інж.Сова Н.О.);
 • Визначення можливості отримання бетонів на основі лужних цементів зі шлаків Китаю (проф. Гелевера О.Г.);
 • Дослідження цементів компаній «SRH» та «Dekirhof» з метою визначення ефективності їх використання в бетоні (проф.Рунова Р.Ф., доц.Троян В.В.);
 • Технічний супровід впровадження будівельних розчинів і бетонів на об’єктах м. Києва;
 • Науковий супровід розробки рецептури та впровадження тампонажних розчинів на основі шлаколужного цементу (Рунова Р.Ф., асп.Скорик В.В.).

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями
На суспільних засадах здійснюється співробітництво з Інститутом будівельних матеріалів ім. Фінгера Й. Веймарського Університету будівництва і архітектури (Німеччина). На підставі постановочної угоди здійснюється співробітництво з Академією аерокосмічних технологій КНР (м.Шеньжень) з розробки бетонів на основі шлаколужного цементу.

Наукові статті:

 1. Моделирование трещиностойкости бетонного ростверка / Троян В.В. // Научно-практический журнал «Приволжский научный вестник». – Ижевск, 2015, №3-1(43)  – С.61-63.
 2. Моделирование трещиностойкости бетона массивных конструкций / Троян В.В. // Информационный научнотехнический журнал «Технологии бетонов». – Москва, №3-4. – С.27-29.
 3. Имитационное моделирование долговечности бетона / Троян В.В. // «Современные научные исследования и инновации», 2015. – №2.
 4. Прогнозирование совместного влияния на бетон циклического замораживания-оттаивания и карбонизации / Троян В.В. // Электронный научный журнал APRIORI, 2015. – № 1.
 5. Prediction of crack resistance of massive concrete structures based on cements different types / Троян В.В. // Scientific & practical journal «Modern technics and technologies», 2015. – № 2.
 6. Прогнозирование совместного влияния на бетон циклического замораживания-оттаивания и карбонизации / Троян В.В. // Электронный научный журнал APRIORI, 2015. – № 1.
 7. Реологічні властивості лужного тампонажного розчину та особливості їх регулювання / Скорик В.В., Руденко І.І., Тургунов Т.Ш. // Журнал «Строительные материалы и изделия». – Київ, 2015. – №2 (89). – С.26-31.
 8. Суміщеність добавок ефірів целюлози з середовищем лужного цементу / Омельчук В.В. // Журнал «Строительные материалы и изделия». – Київ, 2015. – №2 (89). – С. 32-35.
 9. Лужні цементи з добавкою сульфату кальцію / [Гоц. В.І., Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Константиновський О.П., Ластівка О.В.] // Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – Київ: НДІБМВ, 2015. – Вип.54 – С.8-16.
 10. Effect of calcium sulfate modifications on properties of alkaline cements / Volodimir I. Gots, Rayisa F. Runova, Igor I. Rudenko, Oleksandr P. Konstantynovskyi, Oles’ V. Lastivka // 19. Ibausil, Weimar, 16-18.09.2015, Volume 2.
 11. Regulation of rheological properties of grouting mortars based on alkaline cement with polyols / Igor I. Rudenko, Vitaliy V.Skorik // 19. Ibausil, Weimar, 16-18.09.2015, Volume 2.
 12. Features of macromolecular compounds in dry mixes based on alkaline cement / Rayisa F.Runova, Igor I.Rudenko, Vladyslav V.Omelchuk, Anatoliy O.Gergalo // Ibausil, Weimar, 16-18.09.2015, Volume 2.
 13. Гоц В.І., Ластівка О.В., Руденко І.І. Ефективність використання лужного портландцементу з добавкою сульфату кальцію. – Зб. наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, 2013. – Вип. 25. – С. 35-40.
 14. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О. В. Вплив модифікуючих добавок на формування пластичної міцності лужних шлакопортландцементів. – Int. Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus, (Special number) /Сб. трудов IX Международ. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании» (31.05-07.06.2013, Варна, Болгария). В 3-х т. – Днепропетровск-Варна, 2013. – Т.2. – С.49-54.
 15. Гоц В.І., Ластівка О.В., Руденко І.І. Лужний шлакопортландцемент з добавкою сульфату кальцію. – Збірник тез студентських доповідей 74-ї науково-практичної конференції. – Київ, КНУБА, 2013. – С.110-111.
 16. Гоц В.І, Рунова Р.Ф., Гавриш О.М., Руденко І.І., Ластівка О.В. Роль сульфату кальцію у формуванні властивостей лужного шлакопортландцементу. – Збірник “Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка”. – К., НДІБМВ, 2013. – Вип. 48. – С. 20-25.
 17. Гоц В.І., Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Ластівка О.В., Бабин Т.В.Структуроутворення лужного шлакопортландцементу модифікованого фазами сульфату кальцію. -Зб.Донбаської академії будівництва, №64, 2013.
 18. Гоц В.І, Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Ластівка О.В. Ефективність дії пластифікаторів в бетонах на основі лужного шлакопортландцементу. – Збірник “Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка”. – К., НДІБМВ, 2013. – Вип. 49. – С. 98-103.
 19. Гоц В.І., Петрикова Є.М., Майстренко А.А., Нестеров В.Г., Нелюбін В.Ф. Виробництво залізобетонних ненапружених виробів на термостендах з системи пересувної опалубки в умовах ПАТ «Будіндустрія». – Будівельні конструкції науково-технічні проблеми сучасного залізобетону.2013р., Випуск 78. Книга 2, с.459-466.
 20. Рунова Р.Ф., Москаленко О., Троян В.В., Руденко І.І. Рекомендації щодо уникнення температурних тріщин в бетоні масивних конструкцій. – Киев, Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), ТОВ «МЦ Баухемі», 2013. – 37 с.
 21. Кривенко П.В., Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Гергало А.О., Скорик В.В. Пат. на корисну модель 82216 Україна, МПК, С04В 7/153 (2006.01). Пластифікований лужний цемент для бетонів і будівельних розчинів. Опубл. 25.07.2013, Бюл. №14. – 2 с.
 22. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Назаренко І.І., Сівко В.Й., Шилюк П.С., Старчук В.Н., Братчун В.І., Плугін А.М., Саницький М.А. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво. – К., УВПК «ЕксОБ», 2008. – 360 с.

Монографії:

 1. Кривенко П.В. Щелочные цементы: монография / Кривенко П.В., Рунова Р.Ф., Саницкий М.А., Руденко И.И. // Киев: издательство ООО «Основа», 2015. – 448 с.
 2. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Гоц В.І., Ковальчук Г.Ю. Цементи та бетони на основі паливних зол і шлаків: Монографія. – Київ: видавництво ТОВ «ІПК Експрес-Поліграф», 2012. – 258.
 3. Дворкін Л.Й., Лушнікова Н.В., Рунова Р.Ф., Троян В.В. Метакаолін в будівельних розчинах і бетонах: Монографія – Видавництво КНУБіА, 2007. – 216 с.
 • Викладацький та допоміжний склад кафедри ТБКВ

п/п

ПІБ Посада

в КНУБА

1 Гоц В.І. зав. каф., декан, д.т.н., проф.
2 Рунова Р.Ф. д.т.н., проф.
3 Цапко Ю.В. д.т.н., проф.
4 Кокшарьов В.М. к.т.н., доц.
5 Гелевера О.Г. к.т.н., проф.
6 Пальчик П.П. к.т.н., доц.
7 Рижанкова Л.М. ст.викл.
8 Майстренко А.А. к.т.н., доц.
9 Амеліна  Н.О. к.т.н., доц.
10 Петрикова Є.М. к.т.н., доц.
11 Павлюк В.В. к.т.н., доц.
12 Троян В.В. к.т.н., доц.
13 Азутов В.П. к.т.н., доц.
14 Константиновський О.П. к.т.н., доц.
15 Ковальчук О.Ю. к.т.н., доц.
16 Ластівка О.В. к.т.н., ас.
17 Смешко В.В. зав.лаб, ас.
18 Бердник О.Ю. ас.
19 Сова Н.О. ас.
20 Єнборисова Н.В. інж.
21 Рогозіна Н.В. ст.лаботант
   • Контакті дані (телефони, номера приміщень, електронні адреси)

Гоц В.І.: тел. 248-30-16, кімната 268.
Кафедра: тел. 245-48-43, кімната 174.
e-mail: Tbkvm174@meta.ua

Гоц-2
Завідувач кафедри ТБКВ проф., д.т.н. Гоц Володимири Іванович

Кафедра ТБКВ, 2015 р.
Кафедра ТБКВ, 2015 р.Защита_Ластивки
Захист кандидатської дисертації асистента кафедри Ластівки О.В.Посивнич_и_Довбня
Студенти 5-го курсу Посівнич В. та Довбня І. проводять дослідження в лабораторії
Защита_Гергало
Захист дипломної роботи студента Гергало М.
Гоц_на_Ibausil
Завідувач кафедри проф., д.т.н. Гоц В.І. з науковою доповіддю на міжнародній конференції в Веймарі (Ibausil)
Рунова_и_Омел_чук_на_Ibausil
Проф., д.т.н. Рунова Р.Ф. та аспірант Омельчук В.В. біля стендової доповіді на на міжнародній конференції в Веймарі (Ibausil)
Кокшарев_проводит_занятие
Проф., к.т.н. Кокшарьов В.М. проводить заняття в аудиторії
Сова_проводит_лабораторные_2
Асистент Сова Н. проводить лабораторні заняття
Смешко
Завідувач лабораторії Смешко В.В. проводить лабораторні випробовування