Підсумки конференції трудового колективу

12 березня 2020 року відбулася конференція трудового колективу будівельно-технологічного факультету. На конференції, окрім трудового
колективу, були присутні ректор КНУБА, д.е.н., професор Куліков П.М. та перший проректор КНУБА, д.т.н., професор Чернишев Д.О. На початку конференції виступив ректор КНУБА Куліков П.М., який підвів підсумки роботи факультету та декана будівельно-технологічного факультету, д.т.н., професора Гоца В.І. і рекомендував його кандидатуру для погодження трудовому колективу на наступний період. Далі ректор КНУБА Куліков П.М. запропонував обрати Головою конференції трудового колективу завідувача кафедри хімії, д.х.н., професора
Гречанюк В.Г. та секретарем зборів трудового колективу к.т.н., доцента кафедри будівельних матеріалів Кочевих М.О. На конференції були
присутніми 79 із 80 делегатів від професорсько-викладацького складу, допоміжного персоналу та студентства. Результат таємного голосування: «За» – 75, «Проти» – 2, «Недійсних бюлетенів» – 2.
Таким чином, трудовий колектив будівельно-технологічного факультету погодив кандидатуру професора Гоца Володимира Івановича на посаду декана будівельно-технологічного факультету на наступних п’ять років.