ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

Студенти Національного університету будівництва і архітектури можуть пройти навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського на кафедрі підготовки офіцерів запасу.

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу триває два роки (чотири семестри та літні військові збори).

Можлива підготовка як за державним замовленням, так і за кошти фізичних, юридичних осіб.

Питання щодо набору на навчання вирішуються через деканати факультетів Національного  університету будівництва і архітектури.

Вступати на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу можуть студенти ІІ – V курсів денної та заочної форм навчання і аспіранти денної та заочної форм навчання за умови, що вони не старші 35 років.

Терміни подання документів і проведення конкурсного відбору уточнюються щороку.

Детальна інформація щодо умов вступу  на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу nuou.org.ua/u/stru/centers/kvp.html