Кафедра землеустрою і кадастру

 1. Навчальна діяльність підрозділу

Кафедра забезпечує професійно-орієнтовану підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів в галузі знать «Архітектура та будівництво» за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», спеціалізації «Землеустрій та кадастр» та «Оцінка землі та нерухомого майна». При кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та докторантів за спеціальністю 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель».
Учбовий план включає 4 змістові модулі тісно пов’язані і спрямовані на комплексне міждисциплінарне навчання: правовий, економічний, планувальний, технічний.
Основними фаховими  навчальними дисциплінами є: Основи землевпорядкування та кадастру,  Основи ГІСТ, Земельне право, Планування та розвиток територій, Землевпорядні вишукування та проектування, Практикум з ГІС, Інвестиційний аналіз, Практикуми з кадастру та оцінки землі, Кадастр, Формування інфраструктури територій, Законодавче забезпечення кадастру нерухомості, Моніторинг та охорона земель, Управління земельними ресурсами, Геоінформаційні системи в кадастрових системах, Оцінка нерухомості.
Навчання проводиться з використанням сучасних програмних продуктів ArcGIS, Digital, MapInfo та ін.

 1. Основні науково-методичні праці викладачів кафедри:
 • О.С. Петраковська, Л. І. Тузова Управління земельними ресурсами. т. 4 Екологічне, планувальне та будівельне право. TEMPUS IV. Донецьк: УНИТЕХ, 2012.
 • О.С. Петраковська, Ю.О. Тацій Управління земельними ресурсами. т. 5 Сталий розвиток урбанізованих територій. TEMPUS IV. Донецьк: УНИТЕХ, 2012.
 • Петраковська О.С. Управління земельними ресурсами: методичні вказівки до виконання курсового проекту: для студ. спец. 7.08010103 “Землеустрій та кадастр”/О.С.Петраковська; -Київ:КНУБА,2012 .- 48 с.
 • Лященко А.А. Геоінформаційні системи в кадастрових системах: методичні вказівки до виконання курсового проекту з теми “Створення цифрової моделі кадастров. плану міськ. кварталу в середовищі ГІС”: для студ. спец. 7.08010101 “Геодезія”, 7.08010103 “/Землеустрій та кадастр”. 7.08010105 “Геоінформ. системи і технології” .-Київ:КНУБА,2013 .- 36 с.
 • О.С. Петраковська, Ю.О. Тацій Девелопмент нерухомості та сталий розвиток міст. – К.: Видавничий дім «Кий», 2015. -504с.
 1. Напрямки наукової діяльності кафедри:
 • вдосконалення законодавчої та нормативно-методичної бази щодо просторового планування, землеустрою, кадастрово-реєстраційної та оціночної діяльності (д.т.н., проф. О.С. Петраковська, д.т.н., проф. Лященко А.А., д.т.н., проф. Плешкановська А.М., к.т.н., доц. П.Д. Крельштейн);
 • уніфікація містобудівної, землевпорядної та кадастрової документації з метою підвищення ефективності управління земельними ресурсами (д.т.н., проф. О.С. Петраковська, к.т.н., доц. Кузнецова Д.С., к.т.н., доц. Тацій Ю.О., ас. Берова П.І.,               ас. Михальова М.Ю.);
 • розвиток, моделювання та застосування ГІС технологій в інформаційних та реєстраційних системах (д.т.н., проф.Лященко А.А., к.т.н, доц. Крельштейн П.Д, к.т.н., доц. Тацій Ю. О.  , ас. Лапань І.А.);
 • дослідження закономірностей та особливостей функціонування ринку нерухомості та вдосконалення методів грошової оцінки нерухомості (д.т.н.,проф.  О.С. Петраковська, д.т.н., проф.Лященко А.А., к.т.н., доц. Кузнецова Д.С.,  ст. викладач І.В. Литвиненко, ас. Бугаєнко О. А., ас. Лапань І.А.);
 • моделювання та прогнозування розвитку територій з урахуванням їх якісних та кількісних властивостей та особливостей (д.т.н., проф. О.С. Петраковська, к.т.н., доц. А.П.Лізунова, ас. Берова П.І., ас. Михальова М.Ю.).
 1. Науково-викладацький та інженерний склад кафедри:

Петраковська Ольга Сергіївна – завідувач кафедри, д.т.н., професор
Лященко Анатолій Антонович – д.т.н., професор
Плешкановська Алла Михайлівна – д.т.н., професор
Крельштейн Петро Давидович – к.т.н., доцент
Кузнецова  Дар’я  Сергіївна – к.т.н., доцент
Лізунова Аліна Петрівна – к.т.н., доцент
Тацій Юрій Олександрович – к.т.н., доцент
Литвиненко Ірина Валентинівна – ст. викладач
Михальова Марія Юріївна – асистент, вчений секретар кафедри
Берова Поліна Ігорівна – асистент
Бугаєнко Олена Анатоліївна – асистент
Лапань Іван Андрійович – асистент
Свиридовська Світлана Миколаївна – асистент, завідувач лабораторією
Маліков Олександр Вікторович – завідувач лабораторією
Долінська Тетяна Олексіївна – провідний інженер
Кузенкова Тетяна Володимирівна – інженер І категорії

   1. Міжнародна співпраця

Кафедра постійно приймає участь в міжнародних проектах Tempus, Visby, Erasmus+ і співпрацює в сфері територіального планування, землеустрою, кадастру та оцінки нерухомості  з провідними університетами в Австрії, Вірменії, Словенії, Литві, Македонії, Норвегії, Польщі, Росії, Фінляндії, Швеції тощо.
В процесі реалізації міжнародних проектів був створений Центр з освіти в сфері управління земельними ресурсами в Київському національному університеті будівництва і архітектури.
Участь кафедри в міжнародних проектах:
“Підготовка магістрів з управління земельними ресурсами “, програма Tacis,  2004-2009.
«Формування кооперації між КТН і КНУБА в галузі міського і транспортного планування”, програма Visby, SI, 2003-2007
«Розробка магістерської програми з управління земельними ресурсами ” (Македонія, Польща, Фінляндія, Швеція і Україна), Tempus, 2010-2013
«Нарощування потенціалу в галузі сталого міського планування і розвитку в Литві, Росії, Швеції та України”, програма Visby, SI,  2009- 2013
«Архітектура та сталого розвитку на основі еко-гуманістичні принципи і передових технологій, не втрачаючи ідентичності» Tempus, 2012-2015
«Співробітництво балтійських країн  в розвитку земель»”, програма Visby, SI, 2015- 2016

   1. Контактні дані

Приміщення кафедри розташовані та третьому та сьомому поверхах головного корпусу університету: кабінет завідувача кафедри – к. 341а, кімната викладачів: к. 341, лабораторії: а. 338, 340, 708.
Адреса: 03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31
Тел/факс (+38044) 241-55-40,
e-mail: kafedra-zik@ukr.net