ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

Інформаційні матеріали для вступників на здобуття рівня доктор по спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітньо-наукова програму підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (докторів філософії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за 2016 р. можна завантажити за посиланням.

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (докторів філософії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за 2016 р. можна завантажити за посиланням.


Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (докторів філософії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за 2019 р можна завантажити за посиланням.

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (докторів філософії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за 2019 р. можна завантажити за посиланням.


Робочі програми дисциплін за вибором для спеціалізації Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів за 2016 р.:

Робоча програма з дисципліни: «Психологія і педагогіка вищої школи»

Робоча програма з дисципліни: «Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів»


Робочі програми дисциплін за вибором для спеціалізації Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів за 2017 р.:

Робоча програма з дисципліни: «Фізико-хімічні і технологічні основи виробництва модифікованих будівельних розчинів»

Робоча програма з дисципліни: «Цементи та матеріали спеціального призначення»

Робоча програма з дисципліни: «Сучасні технології бетону і залізобетону для монолітного будівництва»


Робочі програми дисциплін за вибором для спеціалізації Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів за 2019 р.:

Витяг з протоколу

Робоча програма з дисципліни: «Фізико-хімічні і технологічні основи виробництва модифікованих будівельних розчинів»

Робоча програма з дисципліни: «Цементи та матеріали спеціального призначення»

Робоча програма з дисципліни: «Сучасні технології бетону і залізобетону для монолітного будівництва»


Карти дисциплін (силабуси) за вибором для спеціалізації Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів за 2020 р.:

Силабус з дисципліни: «Фізико-хімічні і технологічні основи виробництва модифікованих будівельних розчинів»

Силабус з дисципліни: «Цементи та матеріали спеціального призначення»

Силабус з дисципліни: «Сучасні технології бетону і залізобетону для монолітного будівництва»


Матеріальне-технічне забезпечення кафедр

Паспорт лабораторії (кабінету), що забезпечує освітній процес за ОНП

Фотографії обладнання лабораторії

Лабораторний лопатевийу змішувач HOBART

Прилад Віка

Лабораторний пенетрометр

Прилад Блейна

Магнітний змішувач

Струшувальний столик

Вібромайданчик
 Гідравлічний прес

Гідравлічний прес

Гідравлічний прес для визначення міцності на згин і міцності на стиск

Якісні показники викладацького складу, який залучений до навчального процесу по підготовці докторів філософії можна завантажити за посиланням.

Документи, що засвідчують підвищення кваліфікації викладачів за ОП:

завідувач кафедри, д.т.н., проф. Гоц В.І.

  • підвищення кваліфакації – стажування на ПАТ ДБК-4, наказ №226 від 18.05.2016;

Наказ про направлення на стажування д.т.н., проф. Гоца В.І. від КНУБА (стор.1)

Наказ про направлення на стажування д.т.н., проф. Гоца В.І. від КНУБА (стор.2)

Наказ про прийняття на стажування  д.т.н., проф. Гоца В.І.від ПАТ “ДБК-4”

Програма стажування і звіт про її виконання д.т.н., проф. Гоца В.І.

доцент, к.т.н. Константиновський О.П.

  • підвищення кваліфікації: наказ №292 від 27.06.2014, Виконав випускну роботу на тему «Інформаційне поповнення сторінки дисципліни «В’яжучі речовини» на сайті КНУБА»;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації доцента, к.т.н.Константиновського О.П.

доцент, к.т.н. Ластівка О.В.

доцент, к.т.н. Бердник О.Ю.


Документи, що підтверджують залучення работодавців до освітнього процесу, розробки і перегляду ОП:

Заява Шилюка П.С. о прийнятті за сумісництвом на посаду професора кафедри ТБКВ

Заява Тимошенка С.А. о прийнятті за сумісництвом на посаду професора кафедри ТБКВ

Заява Піпи В.В. о прийнятті за сумісництвом на посаду професора кафедри ТБКВ

Заява Омельчук В.П. о прийнятті за сумісництвом на посаду доцента кафедри ТБКВ

Заява Носовського Ю.Л. о прийнятті за сумісництвом на посаду доцента кафедри ТБКВ


Інформація про зустрічі , круглі столи з роботодавцями та стейкхолдерами (бажано щоб була якась фото та відео фіксація, спільні рішення тощо)

проф. кафедри, к.т.н. Піпа Володимир Вікторович, директор ТОВ “Капарол Дніпро”, 12.04.2018 р.

к.т.н. Ковальчук Георгій Юрійович, комерційний директор “БудМакс” 26.04.2018 р.

Шейніч Леонід Олександрович, завідувач відділу технології виготовлення залізобетонних конструкцій Державного підприємства “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (ДП НДІБК)”, 11.04.2018 р.

Степанова Інна Федорівна, керівник служби персоналу ТОВ “Аерок”, 10.04.2018 р.

Про зустріч з представниками ТОВ “ПБГ-Ковальська” студентів V і VI курсів можна ознайомитись за посиланням.

Захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра на провідному підприємстві ТОВ «Бетон Комплекс» Промислово-будівельної групи «Ковальська».


Інформація про випускників

КОВАЛЬСЬКА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

ПОЛЯЧЕНКО ВОЛОДИМИР АВРУМОВИЧ

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЖЕЛУДКОВ ГЕОРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

ГОЦ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

ДУДАР МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

ПИЛИПЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

СУРУП  ВОЛОДИМИР  ЮРІЙОВИЧ

ЗДОН  ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

МІЇН  ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

САВЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

ПАЛІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Видатні постатті будівельно-технологічного факультету

Славні випускникі будівельно-технологічного факультету


Документи, які засвідчують міжнародну діяльність:

доцент, к.т.н. Ластівка О.В.:

  • короткострокова наукова місія на факультеті цивільного будівництва Університету в м. Лідс (Великобританія) з виконанням дослідження структури і властивостей бетону в рамках програми COST Action TU 1404 (в 2015 році): The study of structure and properties of concrete and choice of factors which affect service life (Дослідження структури і властивостей бетону і вибір факторів, що впливають на довговічність) http://www.tu1404.eunews/cost-action-website-online.html


Документи, що підтверджують співпрацю з роботодавцями:


Інформація про наукові збірки, збірники, наукові публікації тощо (українські та закордоні):

З науковою діяльністю кафедри ТБКВ, в якій задіяні аспіранти кафедри, можна ознайомитись за посиланням.


Приклади реалізації програм міжнародної академічної мобільності

ПІБ виконавців Назва гранту
1 Ластівка О.В. В рамках програми COST Action TU 1404 (в 2015 році):

The study of structure and properties of concrete and choice of factors which affect service life

Дослідження структури і властивостей бетону і вибір факторів, що впливають на довговічність

http://www.tu1404.eu/news/costactionwebsiteonline.html

2 Омельчук В.В. В рамках програми COST Action TU 1404 (в 2016 році):

Influence of chemical nature of admixtures on fresh and mechanical properties of mortars based on alkali-activated cement

Вплив хімічної природи добавок на властивості розчинових сумішей і розчинів на основі лужного цементу

http://www.tu1404.eu/news/costactionwebsiteonline.html


Приклади читання лекцій запрошеними науковими працівниками і спеціалістами