ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ III-ГО РІВНЯ (PHD)

Інформаційні матеріали для вступників на здобуття рівня доктор по спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»