Освітньо – професійні програми

 «Освітньо-професійна програма: перший бакалаврський рівень, галузь знань 10 – Природничі науки, спеціальність 101 – Екологія».
 «Освітньо-професійна програма: другий магістерський рівень, галузь знань 10 – Природничі науки, спеціальність 101 – Екологія».
 «Освітньо-професійна програма: перший бакалаврський рівень, галузь знань 18 – Виробництво та технології, спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього середовища».
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ».