ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

Інформаційні матеріали для вступників на здобуття рівня доктор філосовії по спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (докторів філософії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за 2019 р можна завантажити за посиланням.

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (докторів філософії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за 2019 р. можна завантажити за посиланням.

Освітньо-наукова програму підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (докторів філософії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за 2016 р. можна завантажити за посиланням.

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (докторів філософії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за 2016 р. можна завантажити за посиланням.

Методичні вказівки для аспірантів:  “САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ  ПІДГОТОВКИ ЗА III РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)”

Карти дисциплін (силабуси) за вибором для спеціалізації Будівельні матеріали та вироби за 2020 р.:

Силабус з дисципліни: «Нанотехнології композиційних будівельних матеріалів»

Силабус з дисципліни: «Прогнозована оцінка довговічності будівельних матеріалів»

Силабус з дисципліни: «Будівельні матеріали, отримані за безвідходними технологіями, що відповідають концепції сталого розвитку»

Робочі програми дисциплін за вибором для спеціалізації Будівельні матеріали та вироби за 2019 р.:

Витяг з протоколу № 11

Робоча програма з дисципліни: «Нанотехнології композиційних будівельних матеріалів»

Робоча програма з дисципліни: «Прогнозована оцінка довговічності будівельних матеріалів»

Робоча програма з дисципліни: «Будівельні матеріали, отримані за безвідходними технологіями, що відповідають концепції сталого розвитку»

Робочі програми дисциплін за вибором для спеціалізації Будівельні матеріали та вироби за 2017 р.:

Витяг з протоколу № 8

Робоча програма з дисципліни: «Нанотехнології композиційних будівельних матеріалів»

Робоча програма з дисципліни: «Прогнозована оцінка довговічності будівельних матеріалів»

Робоча програма з дисципліни: «Будівельні матеріали, отримані за безвідходними технологіями, що відповідають концепції сталого розвитку»

Робочі програми дисциплін за вибором для спеціалізації Будівельні матеріали та вироби за 2016 р.:

Витяг з протоколу № 12

Робоча програма з дисципліни: «Наукова комунікація та бібліографія: практикум»

Робоча програма з дисципліни: «Прогнозована оцінка довговічності будівельних матеріалів»

Робоча програма з дисципліни: «Новітні методи та методологія дослідження будівельних матеріалів»

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, які забезпечують виконання навчального плану за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» третього (аспірантура) рівня для спеціалізації «Будівельні матеріали та вироби» можна завантажити за посиланням та матеріальне забезпечення дисциплін можна завантажити за посиланням.

Якісні показники викладацького складу, який залучений до навчального процесу по підготовці докторів філософії можна завантажити за посиланням.

Документи, що засвідчують  кваліфікації викладачів за ОП:

завідувач кафедри, д.т.н., проф. Пушкарьова К.К.

доцент, к.т.н. Гончар О.А.

доцент, к.т.н. Суханевич М.В.

доцент, к.т.н. Каверин К.О.

с.н.с, д.т.н. Лаповська С.Д.

Документи, що підтверджують залучення науковців, спеціалістів, роботодавців до освітнього процесу, розробки і перегляду ОП:

Заява Марціха А.С. о прийнятті за сумісництвом на посаду асистента кафедри БМ

Заява Лаповської С.Д. о прийнятті за сумісництвом на посаду професора кафедри БМ

Заява Нестерова В.Г. о прийнятті за сумісництвом на посаду доцента кафедри БМ

 

Інформація про зустрічі , круглі столи з роботодавцями та стейкхолдерами (бажано щоб була якась фото та відео фіксація, спільні рішення тощо)

 

26 листопада 2019 р. до студентів 5 курсу будівельно-технологічного факультету завітали представники компанії  ASTOR.

Відгук щодо роботи аспірантури від компанії ASTOR

Відгук щодо роботи аспірантури від компанії ТОВ “УНК”

Керівник відділу оцінки та розвитку персоналу ТОВ «ПБГ Ковальська» Колодій Мирослава; провідний фахівець з оцінки та розвитку персоналу ТОВ «ПБГ Ковальська» Степаненко Андрій; заступник декана будівельно-технологічного факультету Бондаренко Ольга Петрівна.

Перелік підприємств,  що підтверджують співпрацю з роботодавцями щодо участі аспірантів, проходження навчально-виробничої практики та майбутнього працевлаштування можна ознайомитися за посиланням

Захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра на провідному підприємстві ТОВ «Бетон Комплекс» Промислово-будівельної групи «Ковальська».

Інформація про випускників

КОВАЛЬСЬКА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

ПОЛЯЧЕНКО ВОЛОДИМИР АВРУМОВИЧ

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЖЕЛУДКОВ ГЕОРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

ГОЦ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

ПУШКАРЬОВА КАТЕРИНА КОСТЯНТИНІВНА

ДУДАР МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

ПИЛИПЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

СУРУП  ВОЛОДИМИР  ЮРІЙОВИЧ

ЗДОН  ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

МІЇН  ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

САВЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

ПАЛІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Видатні постатті будівельно-технологічного факультету

Славні випускникі будівельно-технологічного факультету

Інформація про наукові збірки, збірники, наукові публікації тощо (українські та закордоні):

З науковою діяльністю кафедри БМ, в якій задіяні аспіранти кафедри, можна ознайомитись за посиланням.

З навчальною діяльністю кафедри БМ, в якій задіяні аспіранти кафедри, можна ознайомитись за посиланням.