АСПІРАНТУРА

Рецензія на ОНП 032 Історія та археологія PhD_директора Державного архіву Тернопільської області Ф.Полянського

Рецензія на ОНП 032 Історія та археологія PhD_директора Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби ім.С.Бандери Я.Коретчука

Рецензія на ОНП 032 Історія та археологія PhD_в.о. директора Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Є.Філя

Рецензія на ОНП 032 Історія та археологія PhD_Національного координатора Проект ЮНІДО І.Кирильчука

Силабус.ОК_01.Історія філософії та філософської думки

Силабус.ОК.02.Іноземна мова для наукового спілкування.

Силабус.ОК.03.Академічна доброчесність та академічне письмо

Силабус.ОК.04.Організація та управління науковою діяльністю

Силабус.ОК.05.Фінансування наукових досліджень та грантова діяльність

Силабус.ОК.06.Методика викладання у вищій школі

Силабус.ОК.07.Актуальні питання українського державотворення

Силабус.ОК.08.Педагогічна практика

Силабус.ВК.01.Методи історичного дослідження

Силабус.ВК.02Історіографія історії України

Силабус.ВК_03.Джерелознавство історії України

Силабус.ВК.04.Україна і Європейський Союз

Силабус.ВК.05.Історична психологія

Силабус.ВК.06.Історіографія та джерелознавство історії України

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ (2016 рік)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 052 ПОЛІТОЛОГІЯ (2017 рік)

ПРОТОКОЛ КРУГЛОГО СТОЛУ ЩОДО ОНОВЛЕННЯ ОНП ПОЛІТОЛОГІЯ

Протокол НМКС 20.01.19 про схвалення ОНП ПОЛІТОЛОГІЯ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 052 ПОЛІТОЛОГІЯ (2019 рік)

РЕЦЕНЗІЯ НА ОНП ПОЛІТОЛОГІЯ КРЕСІНА І.О.

РЕЦЕНЗІЯ НА ОНП ПОЛІТОЛОГІЯ МАЙБОРОДА О.М.

РЕЦЕНЗІЯ НА ОНП ПОЛІТОЛОГІЯ П.МЬОЛЛЕР

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ (2016 рік)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ (2017 рік)

Витяг з резолюції ІІІ Міжнародної конференції РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА щодо впровадження дисципліни ПОЛІТИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ

Протокол НМКС 27.08.18 про схвалення робочої програми ПОЛІТИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ

Протокол засідання кафедри 27.08.18 про затвердження робочої програми (силабусу) ПОЛІТИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ (2018 рік)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ (2019 рік)

РОБОЧА ПРОГРАМА (СИЛАБУС) ОК01 ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ТА ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

РОБОЧА ПРОГРАМА (СИЛАБУС) ОК02 ІНОЗЕМНА МОВА

РОБОЧА ПРОГРАМА (СИЛАБУС) ОК03 АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО

РОБОЧА ПРОГРАМА (СИЛАБУС) ОК04 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

РОБОЧА ПРОГРАМА (СИЛАБУС) ОК05 ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

РОБОЧА ПРОГРАМА (СИЛАБУС) ОК06 МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Протокол НМКС 29.08.19 про схвалення робочих програм згідно з ОНП ПОЛІТОЛОГІЯ

Протокол засідання кафедри 30.08.19 про затвердження робочих програм (силабусів) згідно з ОНП ПОЛІТОЛОГІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА (СИЛАБУС) ОК07 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

РОБОЧА ПРОГРАМА ОК08 ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

РОБОЧА ПРОГРАМА (СИЛАБУС) ВК01 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

РОБОЧА ПРОГРАМА (СИЛАБУС) ВК02 ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

РОБОЧА ПРОГРАМА (СИЛАБУС) ВК03 ПОЛІТИЧНА РЕГІОНАЛІСТИКА

РОБОЧА ПРОГРАМА (СИЛАБУС) ВК04 ПОЛІТИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА (СИЛАБУС) ВК05 ПОЛІТИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА (СИЛАБУС) ВК06 СИМВОЛІЧНА ПОЛІТИКА

Програма І Міжнародної науково-практичної конференції РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА (24-25.11.2015 р.)

Програма ІІ Міжнародної науково-практичної конференції РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА (14-15.12.2016 р.)

Програма ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА (22-23.11.2017 р.)

Програма V Міжнародної науково-практичної конференції РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА (22.11.2019 р.)

Витяг з протоколу засідання кафедри про затвердження теми дисертації Гуги З.І.

Витяг з протоколу засідання кафедри про затвердження теми дисертації Лонського О.В.

Витяг з протоколу засідання кафедри про затвердження теми дисертації Семенцової І.О.

Витяг з протоколу засідання кафедри про затвердження теми дисертації Мигун М.Д.

Витяг з протоколу засідання кафедри 20.04.17 про звітування аспірантів

Витяг з протоколу засідання кафедри 13.10.17 про звітування аспірантів

Витяг з протоколу засідання кафедри 12.04.18 про звітування аспірантів