СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ І ЯКОСТІ

S

УЗАГАЛЬНЕНА НАЗВА ДОКУМЕНТУ / ІНФОРМАЦІЇ ПОВНА І ПРАВИЛЬНА НАЗВА ДОКУМЕНТУ / ІНФОРМАЦІЇ ПОСИЛАННЯ
10 Силабуси (робочі програми) дисциплін за вибором На сайті http://org2.knuba.edu.ua/ Посилання
21.1 Силабуси (робочі програми) усіх освітніх компонентів за ОП Силабуси навчальних дисциплін ОНП
На сайті http://org2.knuba.edu.ua/
Посилання
1 Робоча програма навчальної дисципліни Техніко-економічний аналіз Завантажити
32 Інформація про конференції і семінари ЗВО за всіма ОП Сканкопії збірників цих конференцій Посилання
1 Інформація про міжнародні конференції і форуми Фотозвіт Посилання
2 Інформація про міжнароднe конференцію Сертифікат Посилання
4 Документи які засвідчують міжнародну діяльність (стажування, обмін досвідом, тощо) Сертифікати міжнародного стажування викладачів за ОНП Посилання
5 Документи, які засвідчують підвищення кваліфікації викладачів за ОП Сканкопії документів, що засвідчують підвищення кваліфікації викладачів за ОНП Посилання
1 Свідоцтво про підвищення кваліфікації доц. к.т.н. Хомутецька Т.П. Завантажити
2 Наказ про стажування Зав. каф. проф. д.т.н. Хоружий В.П. Завантажити
3 Наказ про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів Наказ 629/1 05.07.2019 р Завантажити
6 Інформація про викладачів за освітніми програмами (назва дисциплін, які викладають; форма зайнятості /основна, за сумісництвом/; навантаження /1; 0,5; 0,2/; спеціальність за дипломом про вищу освіту; науковий ступінь і за якою спеціальністю; вчене звання і за якою спеціальністю; сумарна кількість кредитів з підвищення кваліфікації за останніх 5 років; посилання на профілі Scopus,Web of Science, Google Scholar) – цю інформацію бажано надати в електронному вигляді окремою таблицею. Обов’язково зазначити на яких ОП дисципліна викладається (можна перед назвою дисципліни вказати індекси дисциплін) ПРИДІЛІТЬ ОСОБЛИВУ УВАГУ Посилання
7 Приклади реалізації програм міжнародної академічної мобільності (накази, Learning Agreement тощо) Приклад реалізації програми міжнародної академічної Приклади за ОНП Посилання
8 Приклади читання лекції запрошеними науковими працівниками і спеціалістами (витяги, посилання на сайті, сертифікати учасників фото…) Посилання
1 МОН України. Посвідчення Посвідчення доц. Терновцев О.В. Завантажити обкладинка
Завантажити документ
9 Методичні вказівки до виконання роботи, її структури, змісту, обсягу і наповнення Методичні вказівки за ОНП Посилання
21 Протоколи засідань кафедр де є затвердження оновлення робочих програм дисциплін Протоколи засідань кафедр де є затвердження оновлення робочих програм дисциплін за ОНП Посилання
1 ПРОТОКОЛ 15.10.2019 № 4 Засідання кафедри Завантажити
2 ПРОТОКОЛ 11.11.2019 № 5 Засідання кафедри Завантажити
3 ПРОТОКОЛ 27.02.2019 № 12 Засідання кафедри Завантажити
Якісний склад кафедри Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри водопостачання та водовідведення ( 2019/2020 н. р.) Посилання
1 Таблиця науково-педагогічних працівників кафедри водопостачання та водовідведення Документ MS Word Завантажити
Кадрові вимоги Кадрові вимоги до науково-педагогічних працівників кафедри водопостачання та водовідведення Посилання
1 Кадрові вимоги до науково-педагогічних працівників Документи MS Word Доступ до папки
Акредитація аспирантів Робочі програми аспирантів кафедри водопостачання та водовідведення Посилання
1 Робочі програми аспирантів кафедри водопостачання та водовідведення Документи MS Word, Adobe PDF Доступ до папки