Навчальна діяльність кафедри опору матеріалів

 Навчальна діяльність кафедри

Викладачами кафедри студентам всіх факультетів університету викладаються дисципліни:

  • Опір матеріалів.
  • Опір матеріалів з основами теорії пружності та пластичності.
  • Основи опору матеріалів.
  • Основи теорії споруд.
  • Інформаційні технології (практикум)

 Методична діяльність:

Викладачі кафедри є авторами ряду навчально-методичних розробок, зокрема:

  • Сопротивление материалов: Общие управления и зависимости напряженно-деформируемого состояния упругого тела” та   “Сопротивление материалов:Напряженное и деформированное состояния стержня при учете ряда дополнительных факторов” Конспект лекцій Шкельов Л.Т. для студентів-іноземців спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” (2003 р., 2006 р.)
  • Впровадження методу прямих для визначення напруженого та деформованого стану просторових і пластинчатих конструктивних елементів. Монографія. Шкельов Л.Т., Станкевич А.М., Пошивач Д.В., Корбаков А.Ф. (2004р.)
  • Опір матеріалів., Шкельов Л.Т., Станкевич А.М., Пошивач Д.В.“рекомендованого Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів (2011р.);
  • Розрахунок різних напружено-деформованих станів прямолінійного стержня методом початкових параметрів. Навчальний посібник. (2012р. Л.Т.Шкельов, Д.В.Пошивач.)
  • Теорія пружності. Конспект лекцій. (2014р. Л.Т.Шкелев, А.Н.Станкевич.)

 Методичні вказівки для студентів будівельних спеціальностей:

– Розрахунок прямокутних пластин методом Бубнова-Гальоркіна (Шкельов Л.Т., 2002р.);

– Кільцева пластина (Пеклов М.О., 2003 р.)

– ОПІР МАТЕРІАЛІВ Плоска задача теорії пружності. (2003р. Ю.А.Морсков, В.С.Єременко, О.П.Кошевий, А.М.Станкевич)

–     Опір матеріалів. Методичні вказівки до виконання контрольних задач і розрахунково-графічних робіт. (2004р. М.О.Шульга, В.Ф.Корнієнко)

– Плоска задача теорії пружності (Шкельов Л.Т., 2006 р.);

– Опір матеріалів: методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності “Технологія будівельних. Конструкцій, виробів і матеріалів” (2008р. П.О.Іваненко.)
–  Розрахунок статично-визначуваних стрижневих систем. (2008р. М.О.Пеклов.)
–  Розрахунок статично-невизначуваних стрижневих систем. (2009р. М.О.Пеклов.)

–   Опір матеріалів: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2010р. А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко.)

– Аналіз просторового напруженого стану. Методичні рекомендації і завдання до виконання розрах. графічних робіт.(2010р. М.О. Шульга, Л.О.Григор’єва.)

– Геометричні характеристики плоских поперечних перерізів. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Метод рекомендації, завдання та приклади до виконання розрах. –  граф.робіт. (2012р. А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко, Д.В.Левківський.)

– Повний розрахунок прокатної балки. Складний опір. Метод. рекомендації, завдання та приклади до виконання розрах. – граф.робіт. (2013р. А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко, Д.В.Левківський.)

– Розрахунок вала на кручення та кручення зі згином. Метод. рекомендації, завдання та приклади виконання розрах. – графічних робіт. (2014р. О.П.Кошевий, О.М.Тробюк.)

– Стійкість і стійка міцність прямих стержнів. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт. (2014р. М.О.Пеклов.)

– Розрахунок статично невизначуваних систем. Розрахунок стиснених і стиснуто-зігнутих стержнів. Метод. рекомендації завдання та приклади до виконання розрах. граф. робіт. (2015р.  А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко, Д.В.Левківський.)

– ОПІР МАТЕРІАЛІВ. Геометричні характеристики плоских перерізів (2015 Л.О.Григор’єва)

– ОПІР МАТЕРІАЛІВ Частина 1. Геометричні характеристики поперечних перерізів. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Розрахунок статично-визначеної балки. Методичні рекомендації, завдання та приклади до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів, які навчаються за спеціальностями 131 – «Прикладна механіка», 133 – «Галузеве машинобудування»(2016р. О.П.Кошевий, О.М.Тробюк, М.О.Янсонс)

– ОПІР МАТЕРІАЛІВ. Розрахунок статично невизначуваної (нерозрізної) балки методом сил. Методичні рекомендації, завдання та приклад виконання розрахунково-графічної роботи.(2016р. О.Ф.Корбаков)

Крім того, у навчальний процес впроваджено розроблений на кафедрі пакет прикладних програм для розрахунку графічних робіт з опору матеріалів на комп’ютерах. Кафедра має комп’ютерний клас забезпечений сучасними комп’ютерами.

Навчальні робочі програми дисципліни Опір матеріалів

Роб прог ПЦБ 2

Роб прог ПЦБін 2

Роб прог ПЦБск 1-2

Програма дистанційного навчання студентів

Онлайн завдання

 

Всеукраїнська олімпіада з опору матеріалів 2011 рік

II етап Всеукраїнської ол_мп_ади з опору матер_ал_в1II етап Всеукраїнської ол_мп_ади з опору матер_ал_в

 

 

 

 

 

 

 

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з опору матеріалів, в читальному залі бібліотеки КНУБА

 

Навчальна механічна лабораторія

Навчальна механ_чна лаборатор_яНавчальна механ_чна лаборатор_я1