ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ НА СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ: ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Інформаційні матеріали для вступників на здобуття рівня доктор філософії
з матеріалів акредитації спеціальності 192
Будівництво та цивільна інженерія

З загальною інформацією про науково-дослідницьку діяльність кафедри водопостачання та водовідведення ви можете ознайомитися за посиланням – науково-дослідна робота кафедри читати далі …

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (докторів філософії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» розміщена за цим посиланням.

З навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (докторів філософії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» можна ознайомитися за цим посиланням.

З робочими програмами дисциплін за вибором для спеціалізації Водопостачання та водовідведення можна ознайомити на освітньому сайті КНУБА за наступним посиланням: РП аспірантів , (архів), (архів)

Актуальні документи кафедри, що підтверджують залучення до актуалізації освітнього процесу на здобуття рівня доктору філософії та перегляду робочих програм стейкхолдерів (здобувачів, роботодавців, випускників)

Основна інформація про конференції, що проводить кафедра водопостачання та водовідведення, а також конференцій в яких приймають участь аспіранти кафедри. фото звіт …

Документи кафедри які засвідчують міжнародну діяльність (стажування, обмін досвідом, тощо) можна завантажити за цим посиланням та приклад реалізації програм міжнародної академічної мобільності

З документами які засвідчують підвищення кваліфікації викладачів можна завантажити за цим посиланням

Інформацією про викладачів кафедри водопостачання та водовідведення, що забезпечують підготовку здобувачів рівня доктор філософії за освітньо-науковою програмою можна завантажити за цим посиланням (файл)

Приклади читання лекцій запрошеними науковими працівниками і спеціалістами для студентів та аспірантів кафедри водопостачання та водовідведення можна подивитися тут

З інформацією щодо кар’єрного шляху випускників аспірантури кафедри водопостачання та водовідведення можна ознайомитися тут.

Освітній процес (лабораторну базу) для аспірантів забезпечують наступні лабораторії кафедри:
Науково-дослідна лабораторія (положення про лабораторію) «Лабораторія води» та навчальна лабораторія очистки води.

Детальна інформація про діяльність науково-дослідної лабораторії що приймає участь у підготовці аспірантів представлена у презентації лабораторії відео …

З інформацією щодо основної літератури, що використовується кафедрою для підготовки аспірантів можна ознайомитися тут доступ до папки.

Кафедра водопостачання та водовідведення забезпечує випуск фахового науково-технічного збірника «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки», що індексується у провідних наукометричних базах даних. Збірник випускається кафедрою з періодичністю 2 рази на рік з 2002 року. Розміщення наукових статей для аспірантів кафедри у збірнику безкоштовне.
Офіційна сторінка збірнику читати далі …

Проекти документів (освітньо-наукова програма, навчальний план, робочі програми дисциплін кафедри та інші матеріали), щодо вступу в аспірантуру у 2020-2021 навчальному році можна завантажити за цим посиланням.

Наукова діяльність кафедри. Патенти