Робочий візит до Люблінського технічного університету (Люблінська політехніка)

Робочий візит до Люблінського технічного університету (Люблінська політехніка)

Доклад доц.Кравчука О.А. на кафедрі

Він був заснований у 1953 році як вечірня інженерна школа.

На сьогоднішній день в Люблінській політехніці є 6 факультетів:

 • Механічний факультет
 • Факультет електротехніки та інформатики
 • Факультет будівництва і архітектури
 • Факультет інженерії середовища
 • Факультет основ техніки
 • Факультет управління.

В Політехніці працює понад 1100 працівників, з них 572 – наукові співробітники. Навчається понад 8000 студентів (7000 – денна форма, 1000 – заочна).

Люблінська політехніка посідає 8 місце у рейтингу технічних університетів Польщі.

На слайді представлено схему розташування будівель університету. Всі корпуси розташовані поруч, компактно. Кожен факультет знаходиться в окремій будівлі. Також є окрема будівля ректорату, центр інновацій і передових технологій, спорткомплекс та 4 студентські гуртожитки.

Далі більш детально розглянемо факультет інженерії середовища. До нього входять наступні підрозділи:

 • Інститут інженерії охорони навколишнього середовища
 • Інститут відновлювальних джерел енергії
 • Кафедра водопостачання та водовідведення
 • Кафедра якості внутрішнього та зовнішнього повітря
 • Лабораторія екологічних аналізів

Напрямки навчання: інженерія середовища (підготовка фахівців в області природничих і технічних наук, підготовлених для проектування, виготовлення і експлуатації інженерних споруд. В тому числі підготовка професійних кадрів для ведення інженерної діяльності в області санітарної інфраструктури: водопостачання, каналізація, станції очищення води та станції очистки стічних вод., інженерія відновлювальних джерел енергії (підготовка фахівців в області технологій та систем, які пов’язані з розробкою теоретичних основ, методів і технічних засобів використання сонячної, вітрової, приливної, хвильової, геотермальної енергії, біоенергії, гідроенергії малих річок та інших поновлюваних джерел енергії).

Під час візиту на факультет інженерії навколишнього середовища було показано 4 лабораторії.

Лабораторія сан-техніки.

В цій лабораторії розташовані інформаційні стенди монтажу внутрішніх систем водопостачання та водовідведення. А також там знаходиться набір труб та фасонних частин для того щоб студенти під час лабораторних робіт могли набувати практичних навичок та власноруч змонтувати внутрішні мережі водопостачання та водовідведення з наявних елементів.

Лабораторія гідравліки для студентів

У гіравлічному лотку вивчаються основні характеристики руху безнапірних потоків. Загальна довжина лотка приблизно 4 м, глибина – 0,4 м, матеріал оргскло. Встановлений приймальний резервуар і насос.

В лабораторії також встановлено демонстраційний фонд для показу режимів руху, втрат тиску в місцевих опорах і втрат за довжиною в трубопроводах.

Лабораторія аналізу середовища

До роботи в цій лабораторії допускаються тільки магістри і аспіранти при виконанні конкретних наукових тем і робіт.

Ця лабораторія надаємо можливість виконувати якісний та кількісний аналіз проб та забруднень навколишнього середовища:

 • вода,
 • стічні води
 • грунт
 • осад стічних вод
 • комунальні та промислові відходи
 • пил / зола
 • повітря в приміщенні та на вулиці
 • рослини, біологічні зразки
 • харчові продукти

Обладнання лабораторії включає, серед іншого:

 • JY 238 ультравипромінювальний спектрометр виробництва Yobin-Yvon
  Використовується для визначення металів методом ICP-OES (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, J, Li, Mg, Mn, Na , Ni, P, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Te, Tl, U, V, W, Zn)
 • Аналізи проводяться для водних і твердих проб.

 • Мікрохвильова система Anton Paar Multiwave 3000
 • Використовується тоді, коли для проведення зразка потрібна мінералізація перед аналізом ICP-OES. Пристрій додатково оснащений модулем для витяжки з мікрохвильової піч (MAE).

 • Рідинний хроматограф у поєднанні з мас-спектрометром 1200 HPLC Agilent – 4000 Q та аналізатор węgla TOC5050A (Shimadzu)
 • Пристрій використовується для аналізу вуглецю у воді та твердих тілах.

 • Газовий хроматограф Tace GC Ultra (Thermo Scientific) з детектором MS
 • Використовується для хроматографічних аналізів летких екстрактів і напівлеткових органічних сполук, а також для аналізу повітря та відпрацьованих газів. Пристрої дозволяють застосовувати метод SPME.

 • Kjeltec 8200 (FOSS)
 • Використовується для визначення концентрації загального органічного та аміачного азоту. Аналізи проводяться для водних і твердих проб.

 • система FIAstar 5000 (FOSS)
 • Використовується для визначення концентрації азоту, фосфатів та нітратів. Аналізи проводяться для водних проб.

 • Ультрацентробіжний млин ZM200 (Retsch)
 • Млин оснащений титановими роторами та ситами, які дозволяють подрібнювати матеріал без забруднення важкими металами.Лабораторія напірних трубопроводів та насосів

Дана лабораторія є найновішою. Вона призначена для науковців, аспірантів та магістрів. Там знаходиться нова лабораторна установка. Вона дозволяє виконувати наступні дослідження:

 • дослідження гідравлічних характеристик та робочих точок двох насосів, що працюють окремо або в паралельному або послідовному з’єднанні,
 • дослідження втрат напору: по довжині та місцевих у трубопроводах та арматурі з різними діаметрами DN20 – 100 мм,
 • візуалізація потоку води з барвником у скляних трубопроводах DN80-100 мм,
 • можливість спостереження за двофазним (вода + повітря) потоком рідини,
 • лабораторна установка надає можливість проводити експерименти в умовах комп’ютерного керування процесом
 • комп’ютерний запис результатів вимірювань за допомогою системи SCADA, частота вибірки 0,01 с.

Робочий візит до Люблінського технічного університету (Люблінська політехніка)