Вартість навчання для іноземних громадян

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Бакалавр

Магістр

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Архітектурний факультет

022 “дизайн”

Промисловий дизайн

47 000

58 000

023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Образотворче мистецтво

47  000

58 000

191  “Архітектура та містобудування”

Архітектура будівель і споруд

47  000

58 000

Архітектура будівель і споруд (на англійській мові)

58 000

71 000

         

Містобудування

47  000

58 000

Дизайн архітектурного середовища

47  000

58 000

Будівельний факультет

051 “Економіка та підприємництво”

Економіка підприємства

41 000

51 000

071 ”Облік і аудит”

 Облік і аудит

41 000

51 000

073 “Менеджмент”

Менеджмент організацій і адміністрування 

41 000

21 000

51 000

26 000

192. “Будівництво та цивільна інженерія”

  Промислове і цивільне будівництво

41 000

21 000

51 000

26 000

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

122 “Комп`ютерні науки”

Інформаційні управляючі системи і технології

39 000

47 000

Управління проектами” 

47 000

26 000

123 “Комп`ютерна інженерія”

 Комп`ютерні системи і мережі комп`ютерні системи і мережі

39 000

47 000

125 “Кібербезпека”

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

39 000

47 000

126 “Інформаційні системи і технології”

 Інформаційні системи і технології 

39 000

47 000

131  “Прикладна механіка”

Інженерія логістичних систем

39 000

47 000

Інженерна механіка

21 000

133 “Галузеве машинобудування”

Галузеве машинобудування

39 000

47 000

26 000

141 “Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка”

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 

39 000

47 000

151“Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології” 

Автоматизоване управління технологічними процесами 

39 000

21 000

47 000

26 000

073 “Менеджмент”

Управління проектами 

47 000

26 000

Будівельно-технологічний факультет

192. “Будівництво та цивільна інженерія”

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 

36 000

21 000

40 000

26 000

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Товарознавство і комерційна діяльність

36 000

21 000

40 000

26 000

Факультет урбаністики та просторового планування

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Міське будівництво і господарство

41 000

21 000

47 000

26 000

Автомобільні дороги та аеродроми

41 000

21 000

47 000

26 000

081 «Право»

Будівельне та містобудівне право

41 000

21 000

Факультет геоінформаційних систем та управління територіями

193 «Геодезія та землеустрій»

Геодезія

41 000

21  000

47 000

26 000

Геодезія (на англійській)

45000

Землеустрій і кадастр

41 000

21 000

47 000

26 000

Оцінка землі та нерухомого майна

41 000

21 000

47 000

Девелопмент нерухомості

47 000

Геоінформаційні системи і технології

41 000

21 000

47 000

Космічний моніторинг Землі

41 000

21 000

47 000

242 «Туризм»

Туризм

41 000

Факультет інженерних систем та екології

101 «Екологія»

Екологія, охорона навколишнього середовища

39 000

21 000

47 000

26 000

 

Енергетичний менеджмент

39 000

21 000

47 000

26 000

183 «Технології захисту навколиш- нього середовища»

Технології захисту навколишнього середовища

39 000

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Теплогазопостачання і вентиляція

41 000

21 000

47 000

26 000

Водопостачання та водовідведення

41 000

21 000

47 000

26 000

Гідротехнічне будівництво

41 000

21 000

47 000

26 000

Аспірантура

Архітектурний факультет

75 000

Технічні факультети

55 000

35 000 (заочна)

Докторантура

Архітектурний факультет

80 000

 

Технічні факультети

60 000

 

Стажування

5000 грн в місяць

 

Підготовче відділення

Повний курс навчання

 

37 000

 

 

 

Вивчення мови

 

18 500