Проектна діяльність/Project activity

Programme/   Програма Reference number/Номер для посилань Beneficiary Organization/   Організація-бенефіціар    Title of the Project/Назва проекту
 

 

159184-TEMPUS-1-2009-1-SE-TEMPUS-JPCR ROYAL INSTITUE OF TECHNOLOGY (KTH), SWEDEN

КОРОЛІВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ, ШВЕЦІЯ

DEVELOPMENT OF NEW LAND GOVERNANCE STUDIES IN MACEDONIA AND UKRAIN, «LAGOS»

РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ОСВІТИ В МАКЕДОНІЇ ТА УКРАЇНІ, «LAGOS»

http://land.knuba.edu.ua/

511322-TEMPUS-1-2010-1-SE-TEMPUS-JPCR ROYAL INSTITUE OF TECHNOLOGY (KTH), SWEDEN

КОРОЛІВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ, ШВЕЦІЯ

GEOGRAPHIC INFORMATION TECHNOLOGY SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN EASTERN NEIGHBORING COUNTRIES, «GIDEC»

ГЕОГРАФІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВВИТКУ В СХІДНИХ СУСІДНІХ КРАЇНАХ, «GIDEC»

https://ppt-online.org/434217

530197-2012-IT-JPCR MILAN POLYTECHNICS, ITALY

МІЛАНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА, ІТАЛІЯ

ARCHITECTURE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT BASED ON ECO-HUMANISTIC PRINCIPLES AND ADVANCED TECHNOLOGIES WITHOUT LOSING IDENTITY, «SEHUD»

АРХІТЕКТУРА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ, ЗАСНОВАНИЙ НА ЕКО-ГУМАНІСТИЧНИХ ПРИНЦИПАХ ТА НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЯХ БЕЗ ВТРАТИ ІДЕНТИЧНОСТІ, «SEHUD»

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=1982

Erasmus+KA2 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP UNIVERSITY OF DEUSTO, SPAIN

УНІВЕРСИТЕТ ДЕУСТО, ІСПАНІЯ

GAME HUB: UNIVERSITY-ENTERPRISES COOPERATION IN GAME INDUSTRY IN UKRAINE 

GAME HUB: СПІВПРАЦЯ УНІВЕРСИТЕТІВ У ГАЛУЗІ ІГРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=19490

619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP UNIVERSITY OF HELSINKI, FINLAND

ГЕЛЬСІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ФІНЛЯНДІЯ

MULTILEVEL LOCAL, NATION-AND REGIONWIDE EDUCATION AND TRAINING IN CLIMATE SERVICES, CLIMATE CHANGE ADAPTATION AND MITIGATION  

БАГАТОРІВНЕВА ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ КЛІМАТИЧНИХ ПОСЛУГ, АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ТА ЇХ ПОМ’ЯКШЕННЯ В ЛОКАЛЬНОМУ, НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ МАСШТАБАХ

619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP NATIONAL UNIVERSITY
“ZAPORIZHZHIA POLYTECHNIC”, UKRAINE НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА
CROSS-DOMAIN COMPETENCES
FOR HEALTHY AND SAFE WORK
IN THE 21ST CENTURYМІЖДОМЕННІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОЇ ТА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ У 21 СТОЛІТТІ

http://work4ce.eu/

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=92826

 

  

H-2020-EE-04-2014 ENERGIA-DA SRL, ITALY

КОМПАНІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ, ІТАЛІЯ

MARKET UPTAKE OF ENERGY INNOVATION-BUILDING ON INTELLIGENT ENERGY EUROPE 

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ З ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ З БЛИЗЬКИМ ДО НУЛЬОВОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ: ІНФОРМАЦІЙНІ ЦЕНТРИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=18211 

H2020-MSCA-RISE-2014
( REMINE) 
UNIVERSITY OF BEIRA INTERIOR, PORTUGAL

УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ БЕЙРА, ПОРТУГАЛІЯ

MECHANISM OF KAOLIN ACTIVATION:CAVITATION TECHNOLOGY FOR KAOLIN AND META-KAOLIN ACTIVATION DURING GEOLOGICAL EXPLORATION BASED ON THEM

 МЕХАНІЗМ АКТИВАЦІЇ КАОЛІНУ: ЗАСТОСУВАННЯ КАВІТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АКТИВАЦІЇ КАОЛІНУ І МЕТАКАОЛІНУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ГЕОЦЕМЕНТІВ Й МАТЕРІАЛІВ НА ЇХ ОСНОВІ        

(2015-2018)

COST Action

 

 

 

 

 

 

 

 

TU 1301

(NORM4Building)

EDUARDO TORROJA INSTITUTE FOR CONSTRUCTION SCIENCE, SPAIN

ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОЇ НАУКИ ІМЕНІ ЕДУАРДО ТОРРОХА

NORM – NATURALLY OCCURRING RADIOACTIVE MATERIALS FOR BUILDING MATERIALS

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МІСТЯТЬ ПРИРОДНІ РАДІОНУКЛІДИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 

 (2015-2017)

TU 1404 

 (REMINE)

UNIVERSITY OF MINHO, PORTUGAL 

 УНІВЕРСИТЕТ МІНЬЮ, ПОРТУГАЛІЯ

UNIVERSITY OF LEEDS,  UK УНІВЕРСИТЕТ ЛІДСА, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

     QUEEN`S  UNIVERSITY BELFAST, UK

КОРОЛІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТ    БЕЛФАСТА,  ВЕЛИКОБРИТАНІЯ          

TOWARDS THE NEXT GENERATION OF STANDARDS FOR SERVICE LIFE OF CEMENT-BASED MATERIALS AND STRUCTURES

НАЗУСТРІЧ НОВОМУ ПОКОЛІННЮ  СТАНДАРТІВ З ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЦЕМЕНТІВ І КОНСТРУКЦІЙ      З НИХ   

 (2015-2018)

FP 1407 

(ModWoodLife)

UNIVERSITY OF PRIMORSKA, SLOVENIA

УНІВЕРСИТЕТ ПРИМОРСЬКА, СЛОВЕНІЯ

 

UNDERSTANDING WOOD MODIFICATION THROUGH AN INTEGRATED SCIENTIFIC AND ENVIRONMENTAL IMPACT APPROACH

РОЗУМІННЯ МОДИФІКАЦІЇ ДЕРЕВИНИ ЧЕРЕЗ ІНТЕГРОВАНИЙ НАУКОВИЙ І ЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 

 (2015-2019)

CAI 5202

SARCOS

UNIVERSITY OF CORDOBA, SPAIN

УНІВЕРСИТЕТ КОРДОВИ, ІСПАНІЯ

SELF-HEALING AS PREVENTIVE REPAIR OF CONCRETE STRUCTURES

САМОВІДНОВЛЕННЯ ЯК ПРОФІЛАКТИКА РЕМОНТУ БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ  

(2016-2021) 

CA17125

(PuVaCa)

RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, LATVIA PUBLIC VALUE CAPTURE OF INCREASING PROPERTY VALUES

СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МЕРЕЖІ ЕКСПЕРТІВ ІЗ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ДЛЯ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ ПРО СУСПІЛЬНІ ЦІННОСТІ ТА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ СЕРЕД ПОЛІТИКІВ ТА ШИРОКОЇ ГРОМАДЬСЬКОСТІ  

(2018-2021)

VISBY PROGRAMME   

ШВЕДСЬКИЙ ІНСТИТУТ

 CAPACITY BUILDING IN SUSTAINABLE URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT IN LITHUANIA, SWEDEN, UKRAINE AND RUSSIA  

НАРОЩУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ СТАЛОГО МІСТОБУДУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ В ЛИТВІ, ШВЕЦІЇ, УКРАЇНІ ТА РОСІЇ   

(2009-2012)

BALTIC LAND DEVELOPMENT NETWORK (LITHUANIA, LATVIA, POLAND, SWEDEN, UKRAINE AND RUSSIA) 

 МЕРЕЖА РОЗВИТКУ КРАЇН БАЛТІЇ  (ЛИТВА, ЛАТВІЯ, ЕСТОНІЯ, ПОЛЬЩА, ШВЕЦІЯ, УКРАЇНА ТА РОСІЯ)  

2015

ЯПОНСЬКА АГЕНЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ (JICA)   УКРАЇНСЬКО-ЯПОНСЬКИЙ ПРОЕКТ «СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ»

(2015-2018)

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=64781

КАРТОГРАФІЧНА СЛУЖБА КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЯ  УКРАЇНСЬКО-НОРВЕЗЬКИЙ ПРОЕКТ «КАРТИ ДЛЯ СПРИЯННЯ НАЛЕЖНОМУ УПРАВЛІННЮ ЗЕМЛЯМИ»

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=64791

 

KATAMARAN

 

SELESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND 

СІЛЕЗЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ПОЛЬЩА

JOINT MASTER STUDIES IN ENGLISH -“COGNITIVE TECHNOLOGIES” 

СТВОРЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: “КОГНІТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ  НАВЧАННЯ”

(2019-2020)

 

 

 

 

Університет прикладних наук та мистецтв, м. Дортмунд/ Dortmund University of Applied Sciences and Arts

VIRTUAL MASTER COOPERATION DATA SCIENCE (ViMaCs) 

 ВІРТУАЛЬНА   (ОН-ЛАЙН) МАГІСТЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ (ViMaCs)

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=66040

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=78085

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=78085

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=86439

VIRTUAL SIMULATOR FOR TEACHING ENVIRONMENTS IN 3D DIGITALISATION (VirScan3D)

ВІРТУАЛЬНИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ НАВЧАННЯ У 3D ОЦИФРУВАННІ   (VirScan3D)

(2019-2020)         

https://www.uni-bamberg.de/ddt/veranstaltungen/virscan3d-2020/