Додаткова інформація Чернега В.М.

У 2011 році закінчив Національний транспортний університет за спеціальністю «Правознавство» (диплом магістра з відзнакою).

 

У 2015  році захистив  дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.730.02 Національної академії прокуратури України, Генеральної прокуратури України та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; cімейне право; міжнародне приватне право». Тема дисертації: «Морально-правові принципи в сімейному праві України».

 

У 2019 році рішенням Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» присвоєно вчене звання доцента кафедри підприємницького та корпоративного права.

 

Підвищення кваліфікації за кордоном:

у період з 27 листопада до 01 грудня 2017 року в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща) пройшов науково-педагогічне стажування за темою: «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень».

 

Громадська діяльність:

член громадської організації «Ліга професорів права, докторів юридичних наук та докторів філософії в сфері права».

 

Перелік навчальних дисциплін:

цивільне право;

цивільний процес.

 

Наукова робота:

автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, серед них:

монографії «Scientific achievements of countries of Europe in the field of legal science» (2018 р.);

навчального посібника «Сімейне право України (історія, традиції, сучасність)» (2013 р.);

підручника «Правове регулювання господарської діяльності» (2019 р.);

науково-практичного коментаря Сімейного кодексу України (2020 р.).

 

Напрями наукової діяльності:

корпоративне право;

цивільне і cімейне право;

цивільне процесуальне право;

освітнє право та освітній процес.