Додаткова інформація В.О. Глушков

Закінчив Одеський медичний інститут (1972) та юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (1975).

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію у Київській вищій школі МВС ім. Ф.Е. Дзержинського, у 1991 р. – докторську дисертацію у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка.

Доктор юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право, професор по кафедрі кримінології та виправно-трудового права (1996), Заслужений юрист України (1994). З 2014 р. – академік Європейської академії безпеки та конфліктології (Словаччина).

З 1981 р. працював в кадрах МВС України, зокрема на посадах професора, начальника кафедр, проректора з наукової роботи та першого проректора у вищих навчальних закладах МВС, начальника відділу Міжвідомчого науково-дослідного центру при Координаційному комітеті по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією при Президентові України, начальника Центру організації та координації наукових досліджень ВНЗ та науково-дослідних установ МВС України. Також обіймав посади завідувача кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії СБУ, кафедри кримінального права і кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Очолював спеціалізовану вчену раду КНУ імені Тараса Шевченка та спеціалізовану вчену раду Національної академії СБУ: 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 27.07.02 – розвідувальна діяльність (юридичні та технічні науки).

Дисципліни, які викладає в КНУБА:

Кримінальне право;

Кримінальний процес;

Кримінологія.

Має понад 450 наукових та навчально-методичних праць, з яких 11 монографій, 14 підручників, 19 навчальних посібників.

Під керівництвом В.О. Глушкова захищено 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та 33 – кандидата юридичних наук, сформована школа кримінального права, а також школа оперативно-розшукової діяльності.

Напрями наукової діяльності: кримінальне право, кримінологія, державна безпека, терологія, оперативно-розшукова діяльність, геополітика.

Голова експертної ради Правління громадської організації «Міжнародна антитерористична єдність».