Загальна інформація

МІСІЯ КНУБА

Формування нової генерації фахівців, здатних модернізувати будівельну і архітектурну галузь України

ДЕВІЗ

Вчимо будувати майбутнє!

ГІМН КНУБА

http://sleptsov.org/gimn-knuba-single/

БАЧЕННЯ

Бути першим серед рівних. Лідер з надання освітніх послуг на Україні. Провідний науковий центр в сфері будівництва та архітектури, який, у відповідності с сучасними підходами, здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з активною життєвою позицією, сучасними знаннями, практичними навичками та необхідною компетентністю, яка задовольняє потреби суспільства, а також, український і зарубіжний ринки праці.

Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури (КНУБА) 


 

 

 

 

 

 

 

ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЯКОСТІ

Наша політика спрямована на підтримку сталого розвитку Університету за рахунок:

  • задоволення потреб  та очікувань зацікавлених сторін Університету,
  • виконання законодавчих вимог, які установа взяла на себе,
  • забезпечення якості надання послуг,
  • системного підходу при наданні послуг,
  • адаптованості Університету до змін в зовнішньому середовищі,
  • впровадження інновацій,
  • зниження ризиків різного напрямку,
  • постійного поліпшення системи управління Університетом з залученням персоналу, студентів та інших зацікавлених сторін,
  • підвищення компетентності персоналу та його мотивування,
  • створення в Університеті сприятливих умов для реалізації планів та завдань, як професійних, так і особистих.

  Провідний вищий навчальний заклад України в галузі підготовки фахівців з будівельних спеціальностей. Має найвищий IV рівень акредитації. Авторитет Університету ґрунтується на вдалому поєднанні багатьох традицій, що складалися впродовж майже 90-літнього навчального досвіду і здобуткам вчених університету. На  семи факультетах КНУБА готують фахівців з двадцяти  спеціальностей та понад сорок спеціалізацій.

  Київський національний університет будівництва і архітектури сьогодні – це 10 тисяч студентів  і тисяча викладачів. Є денна і заочна форми навчання,  дві програми подвійних дипломів. Підготовка фахівців здійснюється за освітніми ступенями – бакалавр, магістр; освітньо – науковими – доктор філософії; науковими – доктор наук.

  Загалом за часи існування навчального закладу було підготовлено  80 000 інженерів і архітекторів. З них- 3150  випускників для 121 країни світу.

   

  ПРО КНУБА

  Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури заснований 17 квітня 1930 року. Тоді він носив назву Київського будівельного інституту. Його створили на базі Київського архітектурного та художнього інститутів, кафедри будівельних наук КПІ.
  На початок першого навчального року в інституті налічувалося 824 студенти.
  Заклад вищої освіти поступово розвивався і збільшував набір студентів. За 1930-1941 роки було підготовлено 1623 інженера-будівельника і архітектора. Розпочала діяльність аспірантура. Був створений науково-дослідний сектор.
  У 1939 році заклад вищої освіти отримав назву – Київський інженерно-будівельний інститут. За 10 років діяльності КІБІ сформувався як провідний навчальний заклад УPСР. У 1948 році відбулося об’єднання інституту цивільних інженерів і КІБІ в Київський інженерно-будівельний інститут. Викладачі кафедри розгорнули дослідження у сфері будівельних і дорожніх машин та обладнання. Результати цих досліджень лягли в основу нової наукової школи і сприяли важливим удосконаленням землерийних машин, що були втілені кількома заводами в реальні конструкції вже у 50-60 роках ХХ століття.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  У 1993 році КІБІ був перейменований в Український державний університет будівництва і архітектури, а за два тижні до початку навчального року – в Київський державний технічний університет будівництва і архітектури.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  У лютому 1999 року указом Президента закладу вищої освіти було надано статус Національного і перейменовано у Київський національний університет будівництва і архітектури – КНУБА. Читати далі (історичний літопис)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Наші випускники завжди знаходять собі роботу до душі, адже будівництво в країні триває безупинно. Тож і не дивно, що з року в рік Університет повністю виконує державне замовлення з підготовки фахівців на всіх формах навчання.  Роботу випускникам  пропонують провідні будівельні організації та фірми України: ХК «Київміськбуд», корпорація «ДБК – Житлобуд», АТ «Київпроект», Група компаній «Альтис – Холдинг», ПрАТ «Будінженермережа -5», ХК «Ліко – холдинг», ХК «Енергомонтажвентиляція», Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд», Асоціація «Промислово-будівельна група «Ковальська»», ЗАТ «Метробуд» та інші.

   

  Студенти, як юнаки, так і дівчата, за час навчання в Університеті можуть додатково оволодіти ще й військовою професією –  стати офіцерами. На договірній основі з Національним університетом оборони імені Івана Черняхівського створено необхідні умови для проходження відповідного навчання на факультеті військової підготовки офіцерів запасу. Завдяки цій співпраці  лише за останні п’ять років наша армія поповнилася тисячею молодших лейтенантів запасу.

   

  З майже тисячі викладачів Університету  – 20 % – доктори наук і професори,  а  70 % – кандидати наук і доценти. В Університеті працюють три дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України, два члени-кореспонденти АПН України. Понад 60 викладачів обрані дійсними членами та членами-кореспондентами Академії інженерних наук, Академії будівництва, Української академії архітектури, Академії наук вищої школи, Технологічної академії та інших.

   

  Київський національний університет будівництва і архітектури має давні традиції підготовки інженерних та наукових кадрів. В Університеті діють дев’ять спеціалізованих рад із присудження наукових ступенів кандидата та доктора наук. Тут гармонійно поєднуються фундаментальні та прикладні дослідження. Закономірно,що до складу КНУБА входять шість Науково – дослідних інститутів та 14 випробувальних центрів і лабораторій провідних українських наукових шкіл, знаних у світі. У проведенні наукових досліджень, орієнтованих  на інтеграцію в світовий науковий і освітній простір, беруть участь  близько 700 науковців. Серед них 94 доктори  і 343 кандидати наук. Університет є постійним учасником проектів ERASMUS+, виконує ряд досліджень в рамках програми HORIZON2020. На базі КНУБА  розробляються нові технології, конструкції, вироби, матеріали, технологічне обладнання, проводяться міжнародні конференції, видаються спеціалізовані журнали. Разом з партнерами Університет створює грантові пропозиції для підтримки дослідницьких об’єднань.

  Крім інтенсивного навчання, життя  в Університеті сповнене цікавими спортивними та культурними подіями.

  На території закладу розташований футбольний стадіон з трибунами, сучасні спортивні майданчики.

  В спорткомплексі є гральний,  атлетичний , тренажерний зали, боксерський ринг,  плавальний  та веслувальний  басейни.

  Діють спортивні секції: з ритмічної та атлетичної  гімнастики, легкої атлетики, вільної боротьби, боксу, кікбоксінгу, плавання, футболу, волейболу, баскетболу. Спортсмени університету з успіхом беруть участь у міських, українських, міжнародних змаганнях і отримують нагороди.

  У Центрі культури і дозвілля  щорічно  відбуваються конкурси краси «Міс КНУБА»  та «Містер КНУБА», вокальні, танцювальні та інші конкурси. Працює літературний гурток. Команда Університету “АХРАНА  АТМЄНА” бере участь в студентській Лізі сміху.