Кафедра нарисної геометрії, інженерної й машинної графіки

Кафедра забезпечує підготовку фахівців із базовою та повною вищою освітою. Здійснює підготовку аспірантів.Завідувач кафедри – академік Академії наук вищої школи України, доктор технічних наук, професор С.М. Ковальов.

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

  • геометричне моделювання тонкостінних покриттів в архітектурі: тонкостінні оболонки, висячі покриття, пневматичні конструкції тощо (доктор технічних наук, професор В.Є. Михайленко);
  • геометричне моделювання та оптимізація об`єктів, процесів і явищ (доктори технічних наук, професори В.Є. Михайленко, С.М. Ковальов, кандидат технічних наук, професор В.А. Анпілогова, кандидат технічних наук, доцент С.І. Ботвіновська).

Контактний телефон
Завідувач кафедри нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки
Ковальов Сергій Миколайович
241-55-19