Підготовка бакалавра

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Кафедра технології будівельних конструкцій і виробів готує та випускає бакалаврів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньо-професійними програмами:

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 

СІЛАБУСИ

 1. Арматура для залізобетонних конструкцій.
 2. Бетони і будівельні розчини.
 3. В’яжучі речовини.
 4. Виробнича база будівництва.
 5. Вступ до фаху.
 6. Вступ до спеціальності (в розробці)
 7. Документообіг підприємств.
 8. Математичні методи розв’язання будівельно-технічних задач.
 9. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології (в розробці).
 10. Нормативна база будівництва
 11. Організація виробництва БКВіМ.
 12. Основи виробництва ЗБК.
 13. Основи виробництва стінових і оздоблювальних матеріалів.
 14. Основи системного аналізу.
 15. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 16. Технологічний супровід виготовлення монолітних бетонних і ЗБК.

ВІДОМОСТІ про якісний склад груп забезпечення освітніх компонент в освітніх програм

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН