Підготовка магістрів

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Кафедра технології будівельних конструкцій і виробів готує та випускає магістрів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійними програмами:

СІЛАБУСИ

 1. Добавки в бетони і будівельні розчини.
 2. Енергозберігаючі технології у будівництві.
 3. Інформаційні технології наукових досліджень.
 4. Контроль у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 5. Підготовка і оновлення виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 6. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій для збірно-монолітного будівництва.
 7. Технологія будівельної кераміки.
 8. Технологія виготовлення і застосування ніздрюватих виробів.
 9. Технологія виробництва алюмінієвих будівельних конструкцій.
 10. Технологія модифікованих будівельних розчинів.
 11. Управління підприємствами БКВМ.

ВІДОМОСТІ про якісний склад груп забезпечення освітніх компонент в освітніх програм

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН