ПРО ВІДДІЛ докторантури та аспірантури

Завідувач відділу
Михайловський Денис Віталійович
доктор технічних наук, професор кафедри
металевих і дерев’яних конструкцій

Аспірантуру в КНУБА (раніше КІБІ) відкрито в 1934 році, докторантуру – в 1988 році. Щорічна кількість докторантів близько 20 осіб, аспірантів перевищує 300 осіб. Навчання аспірантів здійснюється за очною (з відривом від виробництва), вечірньою та заочною (без відриву від виробництва) формами навчання на 47 кафедрах університету. Навчання на заочній формі навчання можливе лише на умовах контракту.

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у відділі докторантури та аспірантури здійснюється за 10 галузями знань та 18 спеціальностями:

02 Культура і мистецтво: 022 Дизайн;

03 Гуманітарні науки: 032 Історія та археологія;

05 Соціальні та поведінкові науки: 051 Економіка, 052 Політологія;

07 Управління та адміністрування: 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

10 Природничі науки: 101 Екологія, 103 Науки про землю;

12 Інформаційні технології: 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи та технології;

13 Механічна інженерія: 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування;

14 Електрична інженерія: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

19 Архітектура та будівництво: 191 Архітектура та містобудування, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій;

26 Цивільна безпека: 263 Цивільна безпека.