СПЕЦІАЛІЗОВАНІ вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 26.056.01
05.13.06 – інформаційні технології
05.13.22 – управління проектами і програмами

Спеціалізована вчена рада Д 26.056.02
18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
18.00.02 – архітектура будівель та споруд
18.00.04 – містобудування та ландшафтна архітектура

Спеціалізована вчена рада Д 26.056.03
05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва

Спеціалізована вчена рада Д 26.056.04
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди
05.23.17 – будівельна механіка

Спеціалізована вчена рада Д 26.056.05
05.23.02 – основи і фундаменти
05.23.05 – будівельні матеріали та вироби
21.06.01 – екологічна безпека

Спеціалізована вчена рада Д 26.056.06
05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка
05.01.03 – технічна естетика

Спеціалізована вчена рада Д 26.056.07
05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
05.23.04 – водопостачання, каналізація

Спеціалізована вчена рада Д 26.056.08
05.05.02 – машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій
05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Спеціалізована вчена рада Д 26.056.09
05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія
05.24.04 – кадастр та моніторинг земель
05.23.20 – містобудування та територіальне планування

Спеціалізована вчена рада Д 26.056.10
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища