Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського

Наукова школа проводить фундаментальні дослідження зі встановлення закономірностей прояву в’яжучих властивостей мінеральними системами лужного і лужно-земельного алюмосилікатного складу та створенню нового класу цементів та зв’язуючих для підвищення експлуатаційних характеристик матеріалів на їх основі, зменшення енерговитрат на їх виробництво та покращення навколишнього середовища.

На базі інституту функціонують акредитована Національним органом акредитації випробувальна лабораторія будівельних матеріалів та Національний орган із сертифікації будівельних матеріалів (ОС “СЕПРОБУДКДТУБА“).

Докладна інформація

Контакти
Директор
Кривенко Павло Васильович
т. 248-31-65 т. 241-54-56
Fax 248-30-54
E-Mail: pavlo.kryvenko@gmail.com; kryvenko.pv@knuba.edu.ua

Заступник директора
Ковальчук Олександр Юрійович
т. 245-48-30
Fax 245-48-30