Кафедра рисунку і живопису

Кафедра «Рисунку і живопису» в структурі архітектурного факультету КНУБА.

Основними завданнями художньо-прикладної підготовки майбутніх архітекторів є формування системи естетичних цінностей, системи уявлень і критеріїв у предметній галузі: архітектура, дизайн, мистецтво, а також набуття знань і умінь з теорії і практики зображень: перспективі, колористиці, техніках виконання художніх робіт. На архітектурному факультеті Київського національного університету будівництва і архітектури реалізацію цих завдань забезпечує кафедра рисунку і живопису.

Історія кафедри тісно пов’язана з історією розвитку університету. При започаткуванні архітектурного факультету в складі кафедри архітектурного проектування було створено секцію рисунку та живопису. Її очолив відомий український архітектор, художник Василь Кричевський. У 1934 році на основі секції була організована кафедра рисунку і живопису. Першим її завідувачем став художник-графік І. Плещинський, який очолював кафедру з 1934 по 1948 роки.

Це була перша кафедра рисунку та живопису в складі будівельних вищих навчальних закладів України. Надалі кафедру очолювали: професор Д.П. Жалко-Титаренко (1948-1949), доцент Ю.М. Петров (1949-1974), В.В. Чепелик (1974-1979), професор М.Ф. Євстифеєв (1979-1990), В.В. Савченко (1990-1997). З 1997 року кафедру очолює О.В. Кащенко – декан архітектурного факультету, професор, заслужений працівник освіти України. До складу кафедри в різні періоди входили відомі художники Фельдман, М. Штейберг, М. Антонов, Ю. Хіміч, Г. Шерстюк, В. Шевченко, В. Сударенко, О. Горбенко, Ю. Бородай (Довгань), скульптор П. Ульянов та ін.

Сучасний період роботи кафедри пов’язаний з реалізацією художньо-графічної складової нової програми архітектурної освіти, а саме: поглиблення фундаментальних основ академічного рисунку, живопису, скульптури з диференціацією (спеціалізацією) програми у напрямку: містобудування, архітектура будівель і споруд, дизайн архітектурного середовища. Розроблена  і реалізується дисципліна «Синтез мистецтв і архітектури» у складі програми «Бакалавр архітектури».

В 1994 році відкрита нова спеціальність «Образотворче мистецтво, креслення» зараз «Образотворче мистецтво». У зв’язку з цим кафедра перетворилася на випускну. Перший випуск бакалаврів з нової спеціальності відбувся в 1998 році, а спеціалістів – у 1999 році. Зараз  кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямком «Образотворче мистецтво», спеціалізацією «Художньо – декоративне – оздоблення інтер’єру». До переліку дисциплін, які викладає кафедра, ввійшли такі як: «Рисунок»,»Живопис, «Скульптура», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Художньо-прикладна графіка», «Основи дизайну» та інші.

В складі кафедри зараз працюють талановиті митці: О. Боровіков, В. Малиновський,   В. Колега,  Л. Пригода,  А. Сотніченко,  Ю. Коломієць,   М. Куленко,

Н,КовтунЛ. Ходаковська,О. Пилипчук, М. Кривенко,М. Марченко,А. Полубок, С. Попов, В. Рябчук,  Л. Шевченко,Н. Чепенко –  та ін. науковці – Ю. Третяк, С. Біленкова, Р. Косаревська та ін.

Кафедрою реалізується безперервна система художньо-графічної підготовки шляхом участі в довузівській підготовці абітурієнтів на підготовчих курсах, ліцейних класах, підготовчому відділенні та підготовчому факультеті для іноземних громадян; на вузівському етапі – за напрямками «Архітектура» та «Мистецтво»; у післявузівській освіті – на факультеті підвищення кваліфікації.

Викладачі кафедри беруть участь у виставках художніх творів, підготовці методичних матеріалів, підручників та монографій для забезпечення учбового процесу.

Кафедра  рисунку і живопису, зберігаючи свої кращі традиції, зробила за останні роки  новий крок на шляху естетичного виховання  і професійної художньо-графічної підготовки фахівців у галузі архітектури, дизайну, мистецтва; реорганізувала свою діяльність в умовах ступеневої освіти; розширила діапазон роботи за рахунок відкриття нових напрямків підготовки фахівців та більш тісного зв’язку з кафедрами архітектурного факультету. Кафедра планує розширити свою діяльність у напрямку художньої освіти інженерів та художньої освіти населення за межами університету.

Контактна інформація

Аудиторія 207, 205 архітектурний курпус.
тел. 241-55-26

творчі роботи викладача Пилипчук О.Д

2курс.практика.начерки і замальовки

Практика з рисунку. 2 курс арх. фак. 2013р

Роботи 2 курсу, 3-4 семестр, викладач Пилипчук О.Д