Анкетування – КНУБА

АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ

 

Студентів

Задоволеність студентів освітніми програмами

Навчальний процес в КНУБА очима студентів

Екзаменаційно-залікова сесія під час карантину

Організація навчального процесу та матеріально-технічного забезпечення КНУБА

Викладання державною мовою NEW!!!

Антикорупційний моніторинг КНУБА

Академічна доброчесність

Відповідність вимог або критеріїв роботодавців

АНКЕТА ВИПУСКНИКА

 

Аспірантів

Відповідність якості навчання в аспірантурі очікуванням науково-педагогічних працівників

Матеріальне забезпечення освітньо-наукової діяльності аспірантів

Якість організації навчання в аспірантурі КНУБА

 

Викладачів

Робота університету в умовах дистанційного навчання

 

Результати анкетування