UkStud00

В рамках співпраці між кафедрою геоінформатики і фотограмметрії КНУБА та Університетом прикладних наук Jade University, Німеччина, Кристіан Вичитал студент Інституту прикладної фотограмметрії та геоніофрматики Jade University м. Ольденбург виконав дипломний проект на базі КНУБА під керівництвом декана факультету геоінформаційних систем та управління територіями проф. Шульца Р.В.

Далі…