Цивільний захист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ

НАЧАЛЬНИКА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  КНУБіА

”_18_” ____01_____2013р.

                                 м. Київ

№  1- ЦЗ 

Про організацію та підготовку навчальних груп, формувань університету в 2013 році.

 Головними завданнями підготовки керівного складу, навчальних груп, формувань діям в умовах загрози та виникнення НС техногенного і природного характеру, терористичних проявів, на основі законодавства вважати:

1. підтримання в готовності до сталого функціонування підсистеми,
готовності до проведення ефективних заходів щодо захисту учасників
навчально-виховного процесу ;
2.  забезпечення принципу обов’язковості навчання у сфері ЦЗ усіх
категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на яких поширюється дія
законів у сфері ЦЗ;
3. організацію й проведення підготовки керівного складу усіх рівнів,
персоналу, студентів організації і діям у разі загрози та виникнення НС.

Відповідно з законом ”Про цивільну оборону України ”наказом № 814 від 03.09.2009 р. МОН України ”Положення про Функціональну підсистему ”Освіта і наука України єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру ”, та розпорядженням виконавчої влади КМДА №2284 від 20.12.2012р. про

”Організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення м. Києва у 2013 році захисту та діям у надзвичайних ситуаціях ” підготовку невоєнізованих формувань спланувати і проводити щорічно, згідно поданих списків в штаб ЦЗ університету.

З метою виконання головного завдання та основних напрямків діяльності у сфері цивільного захисту у 2013 році, усунення недоліків які були в 2012 році.

Наказую:

  1. Призначити слідуючих керівників груп та їх заступників:

2.Начальнику штабу ЦЗ і керівникам груп завести журнали обліку та
відвідування занять, мати відповідну папку з матеріалами по цивільному
захисту та відповідними керівними документами.

  1. Для занять використовувати літературу і методичні посібники, які є в бібліотеці. Тематика підготовки особового складу груп дається в журналі обліку. Всього занять 13 годин. Формувань 15 годин. Тематику спеціальної підготовки особового складу груп формувань, ланок, служб, бригад, дружин начальники (командири) повинні отримати в штабі ЦЗ за адресою:

вул. Освіти 4, кім. 312. до 17.01.2013 року в електронному вигляді.   

  1. Підготовку осіб керівного складу проводити в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та на Міських курсах цивільної

оборони м. Києві згідно з поданими заявками. Комплексне об’єктове навчання (КОН) провести 15 -16 жовтня 2013 року

  1. Начальники служб, дружин, ланок, постів, керівники груп, формувань заняття з особовим складом  проводять щомісячно за темами , які розроблені штабом ЦЗ і надаються в журналі обліку.

6.  Для навчання керівного складу, формувань ЦЗ, робітників і службовців
діям у надзвичайних ситуаціях в мирний час та особливий період створити
навчально-матеріальну базу цивільного захисту:
–  навчальний клас ЦЗ;
– консультативний пункт ЦЗ;
– куточок ЦЗ.
Відповідальні за створення матеріальної бази начальник штабу ЦЗ,
служба матеріально-технічного забезпечення та планово-фінансовий відділ.
7.  Навчальний рік розпочати з 17 січня 2013 року, закінчити 30 листопада
2013 року.
8.  Керівникам факультетів, відділів, служб наказ довести до своїх підрозділів
та особового складу груп формувань університету.
9.  Контроль за виконанням вимог Наказу залишаю за собою.

Начальник ЦЗ Ректор КНУБіА

д.ек.н.  професор                                                                            П.М. Куліков

______________________________________________________________

Проект наказу розробив
Начальник штабу ЦЗ КНУБіА                                                                 В.І. Бунін

Відеоролик “Подлинная история Чернобыльской битвы”
Лекції на 2013
Методичний посібник