Кафедра теорії архітектури

Кафедра теорії архітектури забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за фахом «Архітектура будівель та споруд».Завідувач кафедри теорії архітектури – доктор архітектури, професор, член Національної спілки архітекторів, дійсний член Української академії архітектури  Ковальський Леонід Миколайович.

Навчальні дісциплини кафедри на 2013 навч. рік.
Архітектурне проектування  – д.арх., проф.. Ковальський Л.М., д.т.н., проф.. Самойлович В.В., к. арх., доценти Хараборська Ю.О., Шило Н.М., Заїка О.В., Кедровський П.П., Рогожнікова О.Є., Хавхун Г.М., доценти Пекер А.Й., Молож О.Є., Акопник С.В., Куровський Г.К., ст. викладач Владиченко Н.Г., асистенти Гершуні О.М., Кравченко І.Л., Цвіркун О.Б., Дорохіна Г.І., Король Ю.В., Дорожкін А.В., Кость М.Б.
Композиція – к. арх., доцент Кедровський П.П.
Теоретичні основи естетики архітектури – д.арх., проф.. Мардер А.П.
Регіональна архітектура – к.арх., доцент Заїка О.В.
Вибір та застосування архітектурного опорядження – д.т.н., проф.. Самойлович В.В.
Інформаційне забезпечення процесу архітектурного проектування – к. арх., доцент Хараборська Ю.О., ст. викладач Владиченко Н.Г.
Архітектурна екологія – к.арх., доцент Шило Н.М.
Законодавство і архітектурно-проектна справа – к.арх., проф.. Гусаков В.М      ., к.т.н., доц. Смілка С.В.
Менеджмент в архітектурній діяльності – к.арх., доц. Книш В.І.

Науково-методична діяльність – праці викладачів, аспірантів та здобувачів кафедри:

Навчальні посібники: «Типологія громадських будинків і споруд», «Архітектурне проектування висотних будинків», «Архітектурне проектування житла», «Архітектурне проектування навчальних закладів», «Архітектура вищих навчальних закладів», «Вибір і раціональне застосування матеріалів для архітектурного опорядження будівель». «Теоретичні основи естетики архітектури» – Конспект лекцій. Методичні вказівки: «Композиція», «Методи оптимізації архітектурних і містобудівних рішень».

Основні напрямки наукової діяльносі та досліджень:

  • теоретичні основи архітектури будівель та споруд: соціально-економічні, типологічні, естетичні, екологічні (д.арх., проф.. Ковальський Л.М., к.арх., доцент Шило Н.М., к. арх., доцент Кедровський П.П.);
  • національні та регіональні особливості Української архітектури, стилі та стильові ознаки(д.арх., проф.. Мардер А.П., к.арх., доцент Заїка О.В.);
  • законодавче та нормативне забезпечення архітектурної діяльності (к.арх., проф.. Гусаков В.М., к.т.н., доц. Смілка С.В., к.арх., доц. Книш В.І.);
  • висотне будівництво (д.арх., проф.. Ковальський Л.М., к.арх., доц. Рогожнікова О.Є.);
  • методика наукових досліджень в архітектурі (к.арх., доц. Хараборська Ю.О.,);
  • оздоблення та опорядження архітектурних об’єктів ( д.т.н., проф. Самойлович В.В.)

Викладацький та допоміжний склад кафедри:
зав.каф. д.арх., проф.. Ковальський Л.М., д.арх., проф.. Мардер А.П., д.т.н., проф.. Самойлович В.В., к.арх., проф.. Гусаков В.М., к.т.н., доц. Смілка С.В., к. арх., доценти Хараборська Ю.О., Шило Н.М., Заїка О.В., Кедровський П.П., Рогожнікова О.Є., Хавхун Г.М., доценти Пекер А.Й., Молож О.Є., Акопник С.В., Куровський Г.К., ст. викладач Владиченко Н.Г., асистенти Гершуні О.М., Кравченко І.Л., Цвіркун О.Б., Дорохіна Г.І., Король Ю.В. Дорожкін А.В., Кость М.Б.

Провідний інженер – Слюсаренко Галина Миколаївна.

Контактний телефон
Завідувач кафедри теорії архітектури
Ковальський Леонід Миколайович
(044) 241-55-79, кімната 227 (архітектурний корпус)
e-mail: qualarch@gmail.com