Кафедра менеджменту в будівництві

Завідуючий кафедрою: д.т.н. проф.
Лагутін Генадій Володимирович

Кафедра менеджменту в будівництві на всіх факультетах університету забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за фахом «Менеджмент організацій». Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України  Г.В. Лагутін.

Навчальні дисципліни:

Менеджмент проектування – доценти к.т.н. Бондар О.А. к.е.н. Тормосов Р.Ю., к.т.н. Приходько Д.О.
Основи  менеджменту – проф., д.т.н. Поколенко В.О.
Основи  менеджменту і маркетингу – проф. д.т.н. Лагутін Г.В., доц. к.т.н. Шпаков А.В.
Державне та регiональне управлiння. Органiзацiя працi менеджера – доц. к.е.н. Якимчук І.М.
Менеджмент передiнвестицiйної фази будiв. проектів – доц..к.т.н. Шпаков А.В.
Практикум з менеджменту операц. дiяльностi у будівництві – доценти, к.т.н. Бондар О.А., к.е.н. Якимчук І.М. 

Основи менеджменту i маркетингу – доц..к.е.н. Тормосов Р.Ю.

Науково-методичні праці викладачів,  аспірантів та здобувачів кафедри з 2011-2012р:

Економіко-математична формалізація функціонування малих підприємств будівельного комплексу України в умовах трансформації економіки.-МонографіяПрактикум з менеджменту: ситуації і ділові ігри. Навчальний посібник – Інвестиційний менеджмент. Курс лекцій – Операційний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової робот з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів які навчаються за напрямком «Менеджмент». Методичні вказівки до вивчення дисципліни „ Інвестиційний менеджмент ” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”.

Основними напрямками наукової діяльності дослідження ведуться за напрямами:

наукове обґрунтування процесів інтеграції будівельних та інвестиційних компаній з будівельними  вищими начальними закладами для інтенсифікації та раціоналізації  освітніх процесів, поліпшення якості підготовки будівельних проектів (зав. каф., д.т.н. Лагутін Г.В., проф., д.т.н. Поколенко В.О.);

  • оновлення змісту  та  структури організаційно-технологічних  моделей підготовки будівельного виробництва на засадах девелопменту та інжинірингу (проф., д.т.н. Поколенко В.О., доц., к.т.н. Шпаков А.В.,  доц., к.т.н.  Приходько Д.О.)
  • бізнес-планування та економічне обгрунтування енергоефективних проектів у будівництві (доц,.к.е.н. Тормосов Р.Ю.)
  • впровадження стохастичних, статистичних, теоретико-ігрових, оптимізаційних   та інших передових методів прийняття рішень для потреб економічного обґрунтування рішень в будівельній галузі (професор, д.е.н. Рижакова Г.М., доценти: к.е.н. Якимчук І.М. та к.е.н. Тормосов Р.Ю.);
  • вдосконалення теоретичної та розрахунково-аналітичної бази економічної діагностики  оцінки результатів господарювання інвестиційних компаній, будівельних організацій  та інших учасників інвестиційного процесу (професор, д.е.н. Рижакова Г.М., доцент, к.е.н Стеценко С.П.) ;
  • пропозиції щодо нових економічних механізмів підготовки та впровадження проектів реальних інвестицій, оновлення  методів та моделей  комплексної економічної оцінки  будівельних проектів, комплексів БМР (професори: д.е.н. Федоренко В.Г., д.е.н. Куліков П.М. та д.е.н. Рижакова Г.М.;
  • впровадження графічних методів прийняття рішень в практику  менеджменту будівництва (доцент, к.т.н. Бондар О.А.);

Викладацький  та допоміжний склад кафедри:

зав.каф. д.т.н. проф. Лагутін Г.В., професори д.е.н. Куліков П.М., д.т.н. Поколенко В.О., д.е.н. Рижакова Г.М., д.е.н. Федоренко В.Г.,  доценти к.т.н. Шпаков А.В., к.т.н. Бондар О.А., к.т.н. Приходько Д.О., к.е.н. Тормосов Р.Ю., к.е.н. Якимчук І.М., к.е.н. Стеценко С.П.
Провідний інженер – Кошельна Валентина Миколаївна

Контактний телефон:

Завідувач кафедри менеджменту в будівництві
Лагутін Геннадій Володимирович
(044) – 241-54-98 кім 601
e-mail: mvb.knuba@yandex.ru

Обговорення навчального процесуКонсультація аспірантів кафедри
Проведення екзамену