Кафедра теоретичної механіки

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор В.В.Гайдайчук.

Кафедра заснована у 1956 році. Завідувачами кафедри були: доцент П.П. Лавриненко (1957-1973), професори В.А. Гробов (1973-1979), В.І. Гуляєв (1979-1995). З 1995 року кафедрою керує професор В.В. Гайдайчук.

На кафедрі працюють 8 штатних викладачів, у тому числі 3 професорів (В.В.Гайдайчук, О.А.Киричук, С.М.Любченко), 2 доцентів (М.Г.Гонтар, А.В.Кузнєцов) та 3 асистентів (О.М. Палій, М.М. Джаубаєв, Р.О. Плохута) До навчального процесу також залучаються провідні спеціалісти з проектних та наукових установ  (д.ф.-м.н., професор А. О. Борисюк, к.т.н., доцент Н.А. Сніжко, к.т.н., доцент О.О. Лук’янченко).

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів на всіх факультетах університету. Здійснює підготовку аспірантів і докторантів.

Кафедра теоретичної механіки викладає наступні дисципліни:

 • теоретична механіка для спеціальності – «Промислове і цивільне будівництво»;
 • теоретична механіка для спеціальності – «Міське будівництво і господарство»;
 • теоретична механіка для спеціальності – «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»;
 • теоретична механіка для спеціальності – «Теплогазопостачання та вентиляція»;
 • теоретична механіка для спеціальності – «Водопостачання і водовідведення»;
 • теоретична механіка для спеціальності – «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання»;
 • теоретична механіка для спеціальності – «Професійне навчання. Виробництво, експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання»;
 • теоретична механіка для спеціальності – «Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвом»;
 • теоретична механіка для спеціальності – «Інформаційні технології проектування»;
 • теоретична механіка для спеціальності – «Інформаційні управляючі системи та технології».

Викладачами кафедри підготовлено до друку і передано в редакцію навчальний посібник і монографія:

 • Гайдайчук В.В., Гонтар М.Г., Кузнєцов А.В. Теоретична механіка. Статика. Навчальний посібник, 2012.
 • Гайдайчук В.В., Носенко В.П., Худолій С.М. Механіка конструкцій вітроенергетичних установок. Монографія, 2012.

В аспірантурі кафедри 3 аспірантів готують кандидатські дисертації.
Кафедра розташована в головному корпусі університету (к. 430а, 433)
Контактні телефони: 044-241-5572, 044-241-5536.
Електронна адреса: viktor_gaydaychuk@bigmir.net