Кафедра металевих та дерев’яних конструкцій

1) Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

–       металеві конструкції;
–       будівельні конструкції;
–       конструкції з дерева і пластмас;
–       спецкурс МК, ДК;
–       конструкції будівель та споруд;
–       обстеження, випробування та експлуатація будівельних конструкцій;
–       товарознавство будівельних конструкцій;
–       дипломна цільова підготовка;
–       основи проектування та розрахунку об’єктів будівництва;
–       реконструкція та підсилення будівельних конструкцій;
–       основи наукових досліджень (магістратура);
–       випробовування будівельних конструкцій;
–       обстеження та підсилення будівельних конструкцій.

 

2) Методична діяльність підрозділу за 2008-2012рр.:

 1. Металеві конструкції: Підручник / Під загальною редакцією В.О.Пермякова та О.В.Шимановського / Пермяков В.О., Нілов О.О., Шимановський О.В., Бєлов І.Д., Лавріненко Л.І., Володимирський В.О. – К.: Видавництво «Сталь», 2008.
 2. Металеві конструкції. В 2 книгах. Книга 1. Елементи металевих конструкцій. Збірник задач для самостійної роботи, практичних занять і модульного контролю: Навчальний посібник. – 2-е вид., удоск. та доп. / Бабічев П.Є., Білик С.І. – К.: НДПП «Вартість», 2009.
 3. Архітектура і будівельні конструкції. Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання для студентів спеціалізації «Екологія в будівництві» / Бабічев П.Є. – К.: КНУБА, 2008.
 4. Металеві конструкції. Робочі площадки виробничих будівель: навчальний посібник / Лавріненко Л.І. – К.: КНУБА, 2009.
 5. Конструкції будівель і споруд. Розрахунок і конструювання балкової клітки: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / Клюшниченко Т.О., Михайловський Д.В., Коваленко М.С., Корнійчук О.П. – К.: КНУБА, 2009.
 6. Металеві конструкції 2-е видання: Підручник / Під загальною редакцією О.О.Нілова та О.В.Шимановського / Нілов О.О. Пермяков В.О., Шимановський О.В., Білик С.І. Лавріненко Л.І., Бєлов І.Д., Володимирський В.О. – К.: Видавництво «Сталь», 2010.
 7. Розрахунок балкових конструкцій в умовах стисненого кручення: Методичні вказівки для розв’язання задач з дисципліни «Спецкурс «Металеві конструкції» та «Дипломна цільова підготовка з металевих конструкцій» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та спеціальності 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво» / Білик С.І., Скляров І.О., Козовенко А.М., Михайловський Д.В. – К.: КНУБА, 2010.
 8. Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструкції з дерева та пластмас» для студентів напрямку підготовки «Будівництво». 6.060101 спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання / Кліменко В.З., Михайловский Д.В., Коваленко М.С. – К.: КНУБА, 2010.
 9. Технічний нагляд за безпечною експлуатацією будівель і інженерних споруд: навчальний посібник / Тугай О.А., Гарнець В.М., Назаренко І.І., Лавріненко Л.І., Нілов О.О., Білик С.І., Нілова Т.О. – К.: «Хай-Тек Прес», 2011.
 10. Розрахунок і конструювання балкової клітини: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / Клюшниченко Т. О., Михайловський Д. В., Коваленко М. С., Скляров І. О. – К.: КНУБА, 2011.
 11. Деревяні конструкції. Арки: навчальний посібник / Кліменко В.З., Михайловський Д. В., Коваленко М. С., Скляров І. О. – К.: КНУБА, 2012.

 

3) Наукова робота кафедри за 2008-2012 рр.:

Держбюджетних НДР– 3;
Державних будівельних норм – 2;
Монографій – 4;
Авторефератів дисертацій – 4;
Публікацій – 278;
Патентів – 11.

 

4) Викладацький та допоміжний склад кафедри:

 

ПІБ

Посада

Вчений ступінь, звання

1. БІЛИК Сергій Іванович Зав.кафедри д.т.н., доцент
2. КЛІМЕНКО Віталій Захарович професор професор, к.т.н.
3. НІЛОВ Олексій Олександрович професор професор, к.т.н.
4. БАБІЧЕВ Павло Єгорович доцент доцент, к.т.н.
5. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ Віталій
Олександрович
доцент доцент, к.т.н.
6. ЛАВРІНЕНКО Людмила Іванівна доцент доцент, к.т.н.
7. ЮРЧЕНКО Віталіна Віталіївна доцент доцент, к.т.н.
8. ГЛІТІН Олександр Борисович доцент доцент, к.т.н.
9. БІЛИК Артем Сергійович доцент доцент, к.т.н.
10. АДАМЕНКО В’ячеслав Миколайович доцент доцент, к.т.н.
11. МИХАЙЛОВСЬКИЙ Денис Віталійович доцент доцент, к.т.н.
12. КЛЮШНИЧЕНКО Тетяна Олексіївна ст.викл.
13. СКЛЯРОВ  Ігор Олександрович доцент к.т.н.
14. НУЖНИЙ Валерій Вікторович асистент
15. КОВАЛЕНКО Марина Сергіївна асистент
16. БУТ Максим Олександрович асистент
17. КОТВІЦЬКИЙ Богдан Миколайович асистент
18. Балакіна Світлана Валеріївна асистент
19. СИТНІК Ірина Миколаївна ст.лаб.
20. ЛЕОНОВА Людмила Леонідівна пров. інж.
21. КОМАРОВА Евеліна Мефодіївна інженер
22. Пашун Людмила Андріївна пров. інж.
23. Сопрук Сергій Миколайович лаборант
24. Тараненко Артем Сергійович лаборант

 

5) Контактні дані:
Кафедра металевих та дерев’яних конструкцій КНУБіА.
Завідувач кафедри: Білик Сергій Іванович, к. 307.
Тел. (044) 241-54-89
Кафедра: к. 303, 305, 307, 309 головного учбового корпусу КНУБіА.
Тел. (044) 241-54-89, (044) 241-55-56.
e-mail: mdk.knuba@ukr.net

6) Фотографії

 

Перевірка на натурному експерименті результатів теоретичних досліджень несучої здатності рамних конструкцій змінного перерізу з гнучкою стінкою.

 

 

Випробування прогонів із тонкостінних гнутих профілів з підвищеною гнучкістю стінки, розкріплених профільованим настилом.

 

Випробування тришарових плит покриття.

 

Випробування легких ферм з тонкостінних гнутих профілів

 

Випробування конструкцій з клеєної деревини.