Кафедра технології будівельного виробництва

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор, заслужений будівельник України, академік Академії будівництва України Черненко Віталій Костянтинович.

Кафедра заснована у 1935 році. Завідувачами кафедри були: доцент Фурсов Ф. І.; член-кореспондент Академії будівництва і архітектури СРСР, віце-президент АБіА УРСР, професор О. І. Неровецький; дійсний член Академії будівництва і архітектури СРСР, професор М. С. Будніков; член-кореспондент Академії будівництва і архітектури України, професор О. О. Літвінов; дійсний член Академії будівництва України, професор Ю. І. Бєляков. З 1997 року кафедрою керує професор В. К. Черненко.

У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені й педагоги: професори: О. І. Неровецький, М. С. Будніков, О. О. Літвінов, Ю. І. Бєляков, Г. Л. Таукач,  А. В. Мішин, О. В. Федосова, А. П. Сніжко, Г. М. Батура, Ю І. Піщаленко, Череп В. І.;  доценти: Г. М. Гурковський, О. М. Кліндух, А. В. Фролов, В. А. Галімулін, Г. А. Хохлачева, В. П. Мауль та інші. На кафедрі працюють 17 штатних викладачів, у тому числі 5 професорів (Черненко В. К., Романушко  Є. Г., Терновий  В.  І., Ярмоленко  М.  Г., Осипов  О.  Ф.) та 6 доцентів (Тонкачеєв Г. М., Чебанов  Л.  С., Махиня  О.  М., Шпакова  Г.  В., Чертков  О.  Ю., Соловей  Д.  А.). Викладачі кафедри є членами академій: Академія Будівництва України (Черненко В.К., Терновий В.І., Романушко Є.Г., Осипов О.Ф., Тонкачеєв Г.М.); Українська Академія Наук (Черненко В.К., Терновий В.І.). Працівники кафедри мають почесні звання та інші державні нагороди: Черненко В.К.  – Заслужений будівельник України; Ярмоленко М.Г. – Заслужений будівельник України,  Лауреат премії Ради Міністрів СРСР.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів на всіх факультетах університету. Готує магістрів та спеціалістів за фахом “Промислове і цивільне будівництво”. Здійснює підготовку аспірантів і докторантів.

Навчальні дисципліни кафедри:

 • Технологія будівельного виробництва
 • Технологія будівництва
 • Технологія будівельних процесів
 • Технологія зведення будинків і споруд
 • Дисципліни цільової підготовки кафедри технології будівельного виробництва
 • Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій
 • Організація і технологія реконструкції будівель і споруд
 • Основи будівельного виробництва.

Науково-методичні праці викладачів:

 • Технологія будівельного виробництва: Підручник / В.К. Черненко, М.Г.Ярмоленко, Г. М. Батура та ін.; За заг. ред. В.К. Черненко – К.: Вища шк., 2002. – 430 с.
 • Технологія будівельного виробництва: Підручник / М.Г.Ярмоленко, Є.Г.Романушко, В.І.Терновий та ін.; За заг. ред. М.Г.Ярмоленка. – 2-ге вид., допов. І переробл. – К.: Вища шк., 2005. – 342 с.
 • Технологія монтажу будівельних конструкцій: Навчальний посібник/ В.К. Черненко, М.Г.Тонкачеєв, Осипов О.Ф., Є. Г. Романушко та інш.; За ред. В.К. Черненко – К.: Горобець Г. С., 2010. – 372 с
 • Технологія будівельного виробництва: Практикум / Навчальний посібник / М.Г.Ярмоленко, Є.Г.Романушко, О.Ф.Осипов та ін.; За заг. ред. М.Г.Ярмоленка. – К.: Вища шк., 2007. – 207 с.
 • Сучасні покрівельні роботи: Навчальний посібник/ В. І. Терновий. – К.: «МП Леся», 2007. – 112 с.
 • Технічний нагляд за безпечною експлуатацією будівель і споруд: Навчальний посібник/ Є.Г. Романушко, А.М.Тугай,  В.М.Гарнець. –  К.:Вища школа, 2011 р. – 447 с.
 • Вступ до будівельної справи: Навчальний посібник/ Терновий В.І., Лівінський О.М., Ушацький С.А., Друкований М.Ф., Друкований О.М. – К.: Укр.акад.наук«МП Леся», 2007. – 336 с.

Кафедра технології будівельного виробництва є випускною. Тематика дипломного проектування: зведення монолітних багатоповерхових будинків; зведення промислових будівель; зведення громадських будинків; реконструкція будинків і споруд.

Наукова діяльність:

Наукова тематика кафедри полягає у пошукових дослідженнях у галузі технології будівництва та реконструкції будинків і споруд чи їх частин. В цьому напрямку виконуються розробки нових та удосконалення існуючих будівельних технологій:

 • монтаж будівельних конструкцій в складних умовах будівництва (проф. Черненко В.К., доц. Тонкачеєв Г.М. тощо);
 • будівельно-монтажні роботи в стислих умовах реконструкції промислових підприємств та міської забудови (проф. Осипов О.Ф., проф. Романушко Є.Г., тощо);
 • реконструкція та модернізація захисних покриттів та огороджуючих конструкцій, удосконалення методів опорядження  (проф. Терновий В.І., проф. Ярмоленко М.Г., доц. Махиня О. М);
 • монтаж легких металевих конструкцій (доц. Чебанов Л.С.)

В аспірантурі кафедри 4 аспіранти і 5 здобувача готують 9 кандидатські дисертації та 2 докторські дисертації.

Кафедра розташована в головному корпусі університету к. 208, 210, 212, 214, 500а, 502 і має клас-майстерню 1208.

Контактні дані:
Контактні телефони: т. 241-55-50, 241-54-65
Електронна адреса: tbv_knuba@ukr.net