Кафедра опору матеріалів

Історія кафедри

Кафедру опору матеріалів з дня її утворення у 1953 році очолив академік АН УРСР Ф.П. Білянкін. Завідувачами кафедри були: 1971 – 1981 р.р.  – професор П.І. Семенов; 1981 – 2004 р.р. – заслужений діяч науки і техніки професор Л.Т. Шкельов. З 2004 року по сьогоднішній день кафедрою керує А.М. Станкевич. На кафедрі працювали відомі вчені в галузі механіки: академік НАН України, лауреат державних премій в галузі науки і техніки Ю.М. Шевченко, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України М.О. Шульга.

1. Навчальна діяльність кафедри:

Викладачами кафедри студентам всіх факультетів університету викладаються дисципліни:

 • Опір матеріалів з основами теорії пружності та пластичності.
 • Опір матеріалів.
 • Основи опору матеріалів.
 • Основи теорії споруд.
 • Інформатика (практикум).
 • Інформаційні технології

2. Методична діяльність:

Викладачі кафедри є авторами ряду навчально-методичних розробок, зокрема:

 • проф. Шкельов Л.Т., доц. Станкевич А.М., ст. викл. Пошивач Д.В. є авторами підручника “Опір матеріалів”, рекомендованого Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів (2011р.);
 • проф. Шкельов Л.Т. є автором конспектів лекцій “Сопротивление материалов: Общие управления и зависимости напряженно-деформируемого состояния упругого тела” та   “Сопротивление материалов:Напряженное и деформированное состояния стержня при учете ряда дополнительных факторов” для студентів-іноземців спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” (2003 р., 2006 р.)
 • методичні вказівки для студентів будівельних спеціальностей денної форми навчання:

–     Опір матеріалів: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Станкевич А.М., Жупаненко І.В., Кім С.П., 2010 р.);
–     Плоска задача теорії пружності (Шкельов Л.Т., 2006 р.);
–     Розрахунок прямокутних пластин методом Бубнова-Гальоркіна (Шкельов Л.Т., 2002 р.);
–     Кільцева пластина (Пеклов М.О., 2003 р.);

 • методичні вказівки для студентів будівельних спеціальностей заочної форми навчання:

–     Опір матеріалів: методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності “Технологія будівельних. конструкцій, виробів і матеріалів” (Іваненко П.О., 2008 р.)
–     Розрахунок статично-визначуваних стрижневих систем (Пеклов М.О., 2008 р.);
–     Розрахунок статично-невизначуваних стрижневих систем (Пеклов М.О., 2009 р.);

Крім того, у навчальний процес впроваджено розроблений на кафедрі пакет прикладних програм.

3. Наукова діяльність:

Напрямки науково-дослідної роботи викладачів кафедри:

 • застосування методу прямих і перехресних прямих для визначення напружено-деформованого стану пластин та просторових конструкцій (науковий керівник проф. Шкельов Л.Т.);
 • вдосконалення методів визначення реакції пластин та оболонок на динамічні впливи (науковий керівник доц. Станкевич А.М.);

Традиційною для кафедри є турбота про підготовку науково-педагогічних кадрів, дбайливе ставлення до наукового становлення молодих викладачів. Майже весь викладацький склад кафедри закінчили аспірантуру і підготували дисертації на кафедрі. Також на кафедрі здійснюється підготовка докторантів (доц. Станкевич А.М., доц. Григор’єва Л.О.).

 

4. Викладацький та допоміжний склад підрозділу.

Завідувач кафедри: кандидат технічних наук, доцент Анатолій Миколайович Станкевич. На кафедрі працюють 11 штатних викладачів, у тому числі професор Л.Т. Шкельов та 6 доцентів (А.М. Станкевич, Л.О. Григор’єва, І.В. Жупаненко, П.О. Іваненко, О.Ф. Корбаков, О.П. Кошевий).

5. Контактні дані:

Кімната викладачів, методичний кабінет – к.164, тел.: 044-241-54-21.
Лабораторія – к. 160а, 157.
Лабораторія ком’пютерних технологій – к.155, тел.: 044-248-30-48.
Детальніша інформація на sopromat-knuba.kiev.ua Електронна пошта: sopromat@knuba.edu.ua