Оголошення-ІПО-10

Міністерство освіти  і науки, молоді та спорту України 
ІНСТИТУТ  ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Київського національного університету будівництва i архітектури
ОГОЛОШУЄ НАБІР ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ 
ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РІВНЯМИ 
БАКАЛАВР, СПЕЦІАЛІСТ 
Для вступу навчання приймаються вступники, які мають попередню базову освіту, що відповідає (або споріднена) вибраному напряму навчання, і мають освітньо-кваліфікаційний рівень:
МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА, ТРИ КУРСИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  ІІІ АБО ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Прийом в інститут здійснюється за напрямами та спеціальностями:
НАПРЯМ:  6.060101  БУДІВНИЦТВО
Спеціальності:  7.06010107 “Теплогазопостачання і вентиляція”;
                           7.06010103 “Міське будівництво та господарство”;
                          7.06010103 “Міське будівництво та господарство”
                                (спеціалізація: “Охорона праці в будівництві”);
                          7.06010108 “Водопостачання та водовідведення”.
Термін навчання: 3 роки до отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
                                 1 рік до отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з присвоєнням
  кваліфікації  «інженер-будівельник».
НАПРЯМ: 6.080101 ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
Спеціальність: 7.08010103 “Землеустрій та кадастр”
термін навчання: 2,5  роки до отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
                                 1 рік до отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з присвоєнням
кваліфікації  «інженер-землевпорядник».
НАПРЯМ:  6.030601 МЕНЕДЖМЕНТ
Спеціальність:  7.03060101“Менеджмент організацій і адміністрування”
термін навчання: 2  роки до отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
                                 1 рік до отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з присвоєнням
 кваліфікації «менеджер-економіст».
                                 1,5  роки до отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з присвоєнням кваліфікації «менеджер-економіст будівництва».
• Форма навчання – заочна з частковим відривом від виробництва, сесії проводяться 2 рази на рік по 3 тижні кожна.
• Вступники зараховуються до інституту на перший курс за результатами вступних фахових випробувань. Вступники, що мають диплом попередньої базової освіти з “відзнакою”, за умови обрання ними напряму підготовки, що відповідає раніше здобутому, зараховуються за результатами співбесіди поза конкурсом.
Прийом  в інститут на перепідготовку спеціалістів (для вступників, які вже мають повну вищу освіту) здійснюється за результатами співбесіди. Термін навчання – від 2,5 до 4 років (залежно від напряму попередньої вищої освіти вступника).
• Навчання  здійснюється на договірній основі за рахунок коштів як юридичних так і фізичних осіб.
• Вступник особисто подає заяву і додає такі документи: оригінал та копію диплома про базову освіту, оригінал та копію виписки з залікової відомості (додаток до диплому), медичну довідку за формою 086-У, 6 фотокарток 3Х4 см (в конверті), ксерокопію паспорта (перші дві сторінки на одному листі). Паспорт в оригіналі вступники пред’являють особисто членам приймальної комісії при проведенні вступних фахових випробувань (співбесіди).
Подача документів на вступ до інституту на навчання відбувається відповідно до «Правил прийому до інституту післядипломної освіти КНУБА»
• Вступні фахові випробування та зарахування до інституту на підготовку  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і «спеціаліст» відбуваються два рази на рік – в квітні та серпні  місяці поточного календарного року.
• На час проведення навчальних сесій студенти забезпечуються житлом за власний рахунок (при наявності місць у гуртожитку).
• По закінченні навчання випускники одержують диплом державного зразка Інституту післядипломної освіти Київського національного університету будівництва  і архітектури з присвоєнням відповідної кваліфікації.
Адреса: 03037  м. Київ, вул. Освіти, 4 , кім. 242
Телефони для довідок: 245-48-56, 244-96-63