Рейтингові списки за 2014 навчальний рік (друга хвиля)

Денна форма навчання

Архітектурний факультет

Архітектура
Образотворче мистецтво

                                                 Будівельний факультет
Промислове та цивільне будівництво
Економіка підприємства
Менеджмент організації
Міське будівництво та господарство

                                    Факультет інженерних систем та екології
Гідротехнічне будівництво
Теплогазопостачання і вентиляція
Водопостачання та водовідведення
Екологія

                                      Факультет геоінформаційних систем

                                                    управління територіями

Геодезія
Геоінформаційні системи та управління територіями
Космічний моніторинг землі
Землеустрій та кадастр
Оцінка земель та нерухомого майна

                           Факультет автоматизації і інформаційних технологій

Інженерна механіка
Автоматизація
Комп’ютерні науки
Професійна освіта. Машинобудування
Професійна освіта. Комп’ютерні технології

                                            Будівельно-технологічний факультет

Будівництво
Товарознавство та торговельне підприємництво

                                             Денна форма навчання (скорочена)

                                                     Архітектурний факультет
Архітектура

                                                      Будівельний факультет
Промислове та цивільне будівництво
Міське будівництво та господарство

                                          Факультет інженерних систем та екології
Теплогазопостачання і вентиляція

                                         Будівельно-технологічний факультет

Будівництво