Маршрут вступника


Список вступників на напрям “Архітектура”
Список вступників на напрям “Образотворче мистецтво”
Список вступників на напрям “Архітектура” за скороченим терміном
Список вступників на напрям “Образотворче мистецтво” за скороченим терміном


ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В КНУБА В 2015 РОЦІ

Розклад вступних випробувань на архітектурному факультеті:

 • На 1 курс навчання
 • На навчання за скороченим терміном підготовки бакалавра
 • На навчання за ОКР спеціаліст/магістр
 • Розклад вступних випробувань на інженерних факультетах:

 • На 1 курс навчання
 • На навчання за скороченим терміном підготовки бакалавра
 • На навчання за ОКР спеціаліст/магістр • Порядок роботи приймальної комісії (на час прийому документів і зарахування на бюджет):
  – понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00 (24 липня, 5, 7 серпня до 18:00);
  – субота з 9:30 до 15:00;
  – неділя вихідний (крім 12.07 та 02.08 – з 9.00 до 15.00)

  ПРИЙОМ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ, КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ


   

  ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ

  Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.
  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
  – документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
  – сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
  – копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  – шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
  Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

  Для вступу на перший курс навчання на основі повної загальної середньої освіти вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

  ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ (ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ),

  мінімальне значення кількості балів сертифіката з конкурсних предметів у відповідності з напрямами вступу наведені у додатку 5 Правил прийому

  ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)
  ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАВЧАННЯ

  «Будівництво» (промислове і цивільне будівництво, міське будівництво та господарство, теплогазопостачання і вентиляція, водопостачання та водовідведення, технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, гідротехнічне будівництво, автомобільні дороги та аеродроми).
  «Менеджмент» (менеджмент організацій і адміністрування).
  «Економіка підприємства» (економіка підприємства).
  «Облік і аудит» (облік і аудит).
  «Товарознавство і торговельне підприємництво» (товарознавство і комерційна діяльність).
  «Геодезія, картографія та землеустрій» (землеустрій та кадастр, геодезія, геоінформаційні системи і технології, оцінка землі та нерухомого майна, космічний моніторинг Землі).
  «Машинобудування», «Інженерна механіка» (підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання).
  «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» (автоматизоване управління технологічними процесами).
  «Комп’ютерні науки» (інформаційні управляючі системи та технології, інформаційні технології проектування).
  «Професійна освіта» (професійне навчання за профілем: Машинобудування; професійне навчання за профілем: Комп’ютерні технології).
  «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (екологія та охорона навколишнього середовища).
  «Архітектура» (архітектура будівель і споруд”, містобудування, дизайн архітектурного середовища).
  «Образотворче мистецтво» (образотворче мистецтво).
  «Дизайн» (дизайн).
  «Прикладна механіка» (інженерія логістичних систем).
  «Електромеханіка» (електромеханічні системи автоматизації та електропривод).
  «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (безпека інформаційних і комунікаційних систем).
  «Комп’ютерна інженерія» (комп’ютерні системи та мережі).
  «Теплоенергетика» (енергетичний менеджмент).
  «Туризм» (туризм).
  «Управління проектами» (магістратура, друга вища освіта).

 • Професійні можливості майбутніх випускників спеціальності “Управління проектами” та короткий перелік основних навчальних дисциплін
 • Приклади робіт на творчому конкурсі на Образотворче мистецтво


   

   

  Приклади робіт на творчому конкурсі на Архітектуру


  Архітектурний факультет КНУБіА запрошує бакалаврів

  за напрямом «Мистецтво» 6.020205 для вступу на

  освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» , «Магістр».

  Фахові випробування проводяться: з образотворчого мистецтва ( теоретична та практична частини) та у вигляді клаузури інтер’єру.

  1.Випробування з образотворчого мистецтва (практична частина) – живопис (акварель), формат А2 виконується протягом 5 астрономічних годин. Робота оцінюється за «5» бальною шкалою в зашифрованому вигляді.

  2.Контрольна робота з образотворчого мистецтва ( теоретична частина).

  Тривалість контрольної роботи з теоретичної частини образотворчого мистецтва  – 2  астрономічні години. Робота оцінюється за «5» бальною шкалою в зашифрованому вигляді.

  3.Клаузура. Розробка інтер’єру.

  Тривалість контрольної роботи над клаузурою – 5  астрономічних годин,

  формат А1.Клаузура оцінюється за «5» бальною шкалою в зашифрованому вигляді.

  Прийом документів з 10.07.2015 р. по 24.07.2015 р.

  Вступні випробування з 25.07.2015 р. по 01.08.2015 р.

  Додаткова інформація в деканаті архітектурного факультету за тел. 2454841.