Кафедра ландшафтної архітектури

“…if everything exists within the landscape
then landscape architects must learn to design everything…”

Ландшафтна архітектура – це міждисциплінарна галузь діяльності, що поєднує в собі гуманітарні, соціальні та природничі науки, технології та креативне мистецтво.

У 21 сторіччі ландшафт став місцем концентрації пріоритетних інтересів й уваги архітекторів всього світу через здатність поєднувати  соціокультурні коди місцевості, території, екосистеми, забудову і інфраструктуру, організовуючи при цьому великі простори у єдине ціле.

Освіта за спеціалізацією «Ландшафтна архітектура» включає навчання процесу проектування, аналізу та вивченню урбанізованих, природних та культурних ландшафтів; розвиток ландшафтного мислення та цілісного сприйняття середовища.

Кафедра ландшафтної архітектури, яку створено у 2011р. на архітектурному факультеті КНУБА, є єдиною в Україні, що випускає ландшафтних архітекторів.

Молодий та професійний склад кафедри з сучасним баченням тенденцій розвитку архітектури та ландшафтного планування навчає студентів основним методам предпроектного аналізу, проектування споруд та планування територій.

 Метою кафедри, окрім архітектурної освіти, є виховання молодого покоління професіоналів з власним почерком та голосом, що вміє не тільки проектувати, але й аналізувати простір, час, культуру, суспільні процеси, наповнювати новим змістом навколишній простір.

Викладачі кафедри значну увагу приділяють вихованню особливого бачення та відчуття оточуючого середовища, взаємозв’язку архітектурних об’єктів та ландшафту, адже архітектура завжди існує в контексті з урбанізованим або природним оточенням. Саме на кафедрі ландшафтної архітектури, завдяки вмінню зчитувати навколишній простір, студенти навчаються відчувати та використовувати контекстне середовище для створення власних архітектурних проектів.

Окрім педагогічної діяльності, основними напрямками роботи співробітників кафедри є:
· практичне проектування будинків та споруд, розробка генеральних планів ландшафтно-рекреаційних об’єктів, детальних планів територій, генеральних планів міст, схем планування територій;
· нормативно-методична діяльність з розробки ДБН, ДСТУ, навчальних посібників та підручників з напрямків «Ландшафтна архітектура» та «Рекреація і туризм»;
· теоретичні дослідження з тематики «Ландшафтно-рекреаційне планування», «Планування та забудова приморських територій», «Сталий розвиток туристичних територій», «Природні та культурні ландшафти як об’єкти проектування і територіального планування».

Навчальний процес
1-4 рік навчання – загальний курс підготовки архітекторів та захист дипломного проекту  рівня «Бакалавр».

Протягом перших чотирьох років навчання здійснюється за загальним курсом підготовки архітекторів із виконанням різних типологічних проектів з поступовим ускладненням тем, підсумком якого, є захист дипломного проекту рівня «Бакалавр».

5-6 рік навчання – спеціалізований курс за напрямком «Ландшафтна архітектура», захист дипломного проекту рівня «Магістр».

На 5-6 роках підготовки викладаються основні теоретичні дисципліни зі спеціалізації:

 • «Вступ до ландшафтної архітектури»
 • «Основи регіонального планування еколого-містобудівних систем»
 • «Ландшафтне планування»
 • «Дендрологія»
 • «Історична та сучасна практика ландшафтної архітектури»
 • «Методика проектування архітектурно-ландшафтних об’єктів»
 • «Наукові дослідження у ландшафтній архітектурі»

На практичних заняттях студенти вчаться застосовувати теорію і методику архітектурно-ландшафтного проектування та планування на прикладі ландшафтно-рекреаційних територій різного масштабу, враховуючи інженерні, екологічні, законодавчо-нормативні, соціальні та етичні вимоги та виконують проекти з розвитку зеленої інфраструктури міст, збереження природних та культурних ландшафтів, відновлення деградованих територій та планування рекреаційних..

Курсові проекти

Житловий будинок. Надія Наумчук

Житловий будинок. Володимир Бабінський

Житловий будинок. Юрій Пономаренко

Готельний комплекс. Олена Тишкевич

Школа. Анастасія Бубнова

Школа. Надія Наумчук

Дипломні проекти рівня «Бакалавр»

Гуртожиток для студентів-архітекторів КНУБА. Євгенія Корохова

Гуртожиток для студентів архітектурного факультету  КНУБА. Віталіна Гошовська

Центр наукового розвитку. Надія Наумчук

Центр моди. Оксана Лядецька

Медіатека. Матвій Бентя

Наукова діяльність

За період 2011-2016 рр. викладачами кафедри виконані науково-дослідні роботи:

 1. ДСТУ-Н Б.Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона  навколишнього  природного середовища» у складі містобудівної документації». – С.М.Проценко (2011).
 2. ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» – Т.Ф.Панченко, С.М.Проценко (2012).
 3. «Концепція архітектурно-ландшафтної організації території КНУБА» (2013).
 4. «Рекреаційні ресурси Київської області, сучасний стан та перспективи організації відпочинку та туризму» – Т.Ф.Панченко, О.Ю.Пантюхіна (2013).
 5. Проект ДБН «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» розділ «Ландшафтно-рекреаційні території» – Т.Ф.Панченко, О.Ю.Пантюхіна, А.Г.Омшанська (2015-2016).

Методична діяльність
Методичні видання, конспекти лекцій, підручники для учбового процесу, в тому числі:

 1. «Містобудування. Довідник проектувальника».
  Розділи: «Озеленені території», «Курортно-рекреаційні та природно-заповідні території», за редакцією Т.Панченко (2006р.)
 2. «Туристичне середовище:архітектура, природа, інфраструктура».
  Монографія – навчальний посібник. Т.Панченко (2009р.)
 3. «Типологія об’єктів ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури». Навчальний посібник. Т.Панченко, С.Проценко, Л.Рубан, О.Пантюхіна, С.Шешукова  (2013р.)
 4.  «Архітектурно-ландшафтна організація прирічкових територій».Навчальний посібник.  Л.Рубан (2013р.)
 5. «Еколого-ландшафтний довідник». Навчальний посібник. С.Проценко (2014)
 6. «Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій». Монографія. Т.Панченко (2015р.)

Завідувач кафедри: доктор архітектури, професор,
народний архітектор України Панченко Тамара Федотівна
Професори:
Доктор геогр.наук – Палеха Ю.М., канд. арх. – Яценко В.О.
Доценти:   
Казимірський В.Б., канд. геогр. наук, с.н.с Проценко С.М., канд. арх. –  Пантюхіна О.Ю., Шешукова С.В.
Асистенти:
Голуб А.А., Звягінцева А.В.
Провідний інженер – Захарченко Т.Є.
Старший лаборант – Васіна  І.І.

Контакти:
вул. Освіти, 4, кімн. 425-428
тел.: +38 (044) 241-54-01
e-mail: landarch.knuba@gmail.com
panchenko.knuba@gmail.com
Сайт кафедри: https://sites.google.com/site/landarchknuba/