ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Загальна інформація про ІІНО КНУБА

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!
ІІНО КНУБА запрошує на навчання для здобуття освітнього ступеню бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, освітнього ступеню магістр.

Після закінчення навчання видається диплом про вищу освіту Київського національного університету будівництва і архітектури – провідного ВНЗ будівельно-архітектурного профілю.

Форма навчання – денна, заочна, дистанційна.

На навчання приймаються особи, які мають сертифікати ЗНО, диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.

Галузі знань та спеціальності


Галузь знань

Спеціальність

Форма
навчання

Освітній ступінь бакалавра

 

АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

«Архітектура та містобудування» *

денна, заочна

«Будівництво та цивільна
інженерія»**

заочна

«Геодезія та землеустрій»

заочна

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

«Економіка»

денна, заочна

УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ

«Менеджмент»

заочна

«Публічне
управління та адміністрування»

заочна

«Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»

денна, заочна

ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

«Комп’ютерна
інженерія»

денна, заочна

Освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста
 (заочна форма навчання)

 

БУДІВНИЦТВО І АРХІТЕКТУРА

«Міське будівництво та господарство»

 

«Теплогазопостачання і вентиляція»

 

«Міське будівництво та господарство (охорона праці в будівництві)»

 

«Водопостачання та водовідведення»

 

МЕНЕДЖМЕНТ І
АДМІНІСТРУВАННЯ

«Менеджмент організацій і адміністрування»***

 

ГЕОДЕЗІЯ ТА
ЗЕМЛЕУСТРІЙ

«Землеустрій
та кадастр»

 

Освітня ступінь магістр

 

АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

«Архітектура та містобудування» * 

Примітки

** Спеціальність «Архітектура та містобудування» включає в себе спеціалізацію:

  • «Архітектура будівель та споруд»

** Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» включає в себе такі спеціалізації:

  • «Міське будівництво та господарство»
  • «Промислове та цивільне будівництво»
  • «Теплогазопостачання і вентиляція»
  • «Водопостачання та водовідведення»
  • «Міське будівництво та господарство (Охорона праці в будівництві)»

*** Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» включає в себе такі спеціалізації:

  • «Менеджмент організацій і адміністрування»
  • «Менеджмент в будівництві»

Прийом документів для вступу здійснюється в 2 этапи: весною (на заочну форму) та влітку (на денну та заочну форму) за адресою: м. Київ, вул. Освіти, 4 (кім. 125), ІІНО КНУБА.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
На базі ІІНО КНУБА проводяться кваліфікаційні іспити для інженерів-геодезистів та інженерів-землевпорядників для одержання кваліфікаційного сертифікату, а також підготовка до іспиту.
ІІНО КНУБА організовує:
– курси підвищення кваліфікації за будівельними спеціальностями;
– базову підготовку оцінювачів та курси підвищення кваліфікації з експертної грошової оцінки земельних ділянок та інші.
Реквізити для оплати: http://iino.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/rekvizity.pdf
Телефон для довідок: (044) 245 48 56; (044) 244 96 63. Факс (044) 245 48 56

Телефон для довідок: (044) 244 04 82; (044) 245 48 56; (044) 244 96 63. Факс (044) 245 48 56
office@ipo-knuba.edu.ua
http://iino.knuba.edu.ua/