Кафедра міського будівництва

Завідувач кафедри: проф.
Дьомін М.М.

Завідувач кафедри: член-кореспондент АМ України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, лауреат Державної премії Ради Міністрів СРСР, дійсний член, віце-президент Української Академії архітектури, дійсний член, академік-секретар Міжнародної Академії архітектури (московське відділення), іноземний член Російської Академії архітектури і будівельних наук, професор міжнародної академії архітектури (Софія), доктор архітектури, професор М.М. Дьомін.

Кафедра заснована у 1948 році. Завідувачами кафедри були: заслужений архітектор УРСР, доцент О.О. Сидоренко, доктор технічних наук , професор Г.П. Богацький,  кандидат технічних наук, доцент В.В. Леонтович. З 1986 року кафедрою керує доктор архітектури, професор М.М. Дьомін. У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені й педагоги: професори Є.Є.Клюшниченко, Я.Б.Левітан, А.П.Осітнянко, Б.В.Солуха, І.Д.Родічкін, Г.Й.Фільварок, Г.Б.Фукс; доцент Г.А.Заболоцький.

На кафедрі працюють 24 штатних викладачів, у тому числі 5 професорів (М.М. Дьомін, М.М. Осетрін, Заслужений діяч науки і техніки України В.І.Нудельман, Є.О.Рейцен, С.Б.Усаковський) та 10 доцентів (М.В.Биваліна, Г.Ю.Васильєва, С.В.Дубова, В.С.Ніщук, О.В.Приймаченко, М.В.Семененко, О.І.Сингаївська, П.П.Чередниченко, Р.М.Тригуб, Т.А.Шилова). До навчального процесу також залучаються провідні спеціалісти з проектних та наукових установ (лауреат Державної премії України в галузі архітектури Г.Г.Лисюк, заслужений архітектор АР Крим В.А. Ісаков ).

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів на будівельних спеціальностях університету. Готує магістрів за фахом “Міське будівництво та господарство”. Здійснює підготовку аспірантів і докторантів.

Навчальні дисципліни кафедри:

 • Планування та благоустрій міст.
 • Міські дорожньо-транспортні мережі та споруди.
 • Вулично-дорожня мережа міст.
 • Транспортна система міст.
 • Інженерно-планувальна організація територій в складних інженерно-геологічних умовах.
 • Інженерна підготовка та благоустрій міських територій.
 • Садово-паркове та ландшафтне будівництво.
 • Міський транспорт.
 • Транспортні системи міст.
 • Міські дорожньо-транспортні споруди.
 • Міські вулиці і дороги.

У навчальному процесі широко застосовуються оригінальні програмні комплекси (PTV Vision VISUM та PTV Vision VISSIM).

Науково-методичні праці викладачів:

Список наукових праць

Кафедра міського будівництва є випускаюча. Тематика дипломного проектування:

 • Проектування чи реконструкція міської забудови;
 • Інженерна підготовка міських територій під забудову;
 • Інженерний благоустрій міських територій;
 • Транспортне обслуговування міських територій;
 • Створення чи вдосконалення транспортної інфраструктури міських територій;
 • Реконструкція або проектування нової міської вулиці чи дороги;
 • Реконструкція чи проектування перетинів міських вулиць і доріг;
 • Реконструкція чи проектування міських інженерних споруд;
 • Інженерне облаштування та обладнання міських вулиць і доріг;
 • Проект заходів по утриманню міських вулиць і доріг, утриманню міських територій;
 • Проект реконструкції, благоустрою та інженерного захисту об’єктів зеленого та садово-паркового       будівництва.
 • Дослідження закономірностей та особливостей транспортних та пішохідних потоків на вулично-дорожній мережі міст;
 • Дослідження особливостей розміщення та функціонування міських об’єктів;
 • Удосконалення методик проектування різних міських об’єктів;
 • Дослідження умов комфортності окремих міських територій;
 • Дослідження методів реконструкції існуючої забудови;
 • Удосконалення методів проектування заходів захисту та інженерної підготовки територій;
 • Удосконалення методик проектування перетинів міських вулиць і доріг;
 • Дослідження методів підвищення ефективності роботи перетинів міських вулиць і доріг;

Наукова діяльність:

 • розробка законодавчої та нормативної бази містобудування та територіального планування в Україні, раціональних методів забудови та реконструкції міст і сіл України, містобудівний кадастр та міські інформаційні системи (доктор архітектури, професор М.М. Дьомін, заслужений діяч науки і техніки, доктор географічних наук, професор В.І. Нудельман, кандидат архітектури, доцент О.І. Сингаївська,  к.т.н., доцент М.В. Биваліна, асистент Міщенко О.Д.);
 • розробка методів забезпечення і оцінки екологічного стану навколишнього середовища (к.т.н., доцент Шилова Т.О., аспірант Солуха І.Б.);
 • застосування методів моделювання та сучасних технологій для оцінки вартості земельних ділянок у містах із розробкою інженерних методів захисту, підготовки інженерного обладнання і благоустрою територій (кандидати технічних наук, доценти В.С.Ніщук,  О.В. Приймаченко);
 • розробка нормативної бази, новітніх методів проектування і реконструкції транспортних систем міст на основі моделювання та створення експертних систем (к.т.н., професор Є.О. Рейцен, к.т.н. професор Осєтрін М.М., к.т.н., доцент С.В. Дубова, доцент П.П. Чередниченко, к.т.н., доцент Г.Ю. Васильєва);
 • розробка та удосконалення нових методів реконструкції міських інженерних споруд (доктор технічних наук, професор С.Б. Усаковський).

Вирішуються  актуальні проблеми, що стосуються інформаційного забезпечення містобудівної діяльності в галузі санітарного очищення великих міст; інженерної підготовки ландшафтно-рекреаційних та  громадсько-житлових територій; проектування громадських та  житлових територій; містобудівних умов розміщення об’єктів паливно-енергетичного комплексу у функціонально-планувальній структурі великих міст.

В аспірантурі кафедри 27 аспірантів і здобувані готують кандидатські дисертації та 4 докторські дисертації.

Кафедра розташована в головному корпусі університету (к. 325, 327, 334а, 336 і має комп’ютерний клас (к. 329), оснащені сучасними комп’ютерами.

Контактні дані: Контактні телефони: 044-245-4204, 044-241-5543. Сайт кафедри: http://cdc.kiev.ua